Kończy się pierwszy rok z dwóch lat dodatkowego okresu realizacji PROW 2014-2020, pozostało w jego ramach już niewiele naborów.

Więcej:

Jakie nabory z PROW do końca roku?

Do puli środków dostępnych na PROW przybyły dodatkowe pieniądze.

Jak informuje MRiRW, budżet PROW 2014-2020 w wyniku zmiany strategicznej, zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 31.08.br., został zwiększony z kwoty 13 612 211 428 (w zaokrągleniu 13,6 mld euro) euro do kwoty 18 175 554 933 euro (18,2 mld euro), tj. o kwotę 4 563 343 505 euro (4,56 mld euro). Wszystkie podane powyżej kwoty są kwotami w euro i dotyczą łącznego budżetu PROW 2014-2020 - sumy środków europejskich i krajowych.

Kwota, o którą został zwiększony budżet, składa się ze:

- środków na okres przejściowy 2021-2022 w wysokości 3 mld 618,7 mln euro (w zaokrągleniu 3,6 mld euro),

- środków Europejskiego Instrumentu Odbudowy (100% z funduszu EFRROW) w wysokości 944,7 mln euro.

Natomiast ze sprawozdań ARiMR wynika, że na koniec września zakontraktowano 88,56 proc. dostępnego limitu PROW, wynoszącego wówczas 13 612 211 427 euro (13,6 mld euro). Teraz, po zwiększeniu środków – na koniec października (to ostatnie podawane dane) – zakontraktowanie spadło do 66,26 proc., a limit wynosi  18 175 554 933 euro (18,2 mld euro).

1 grudnia w Sejmie wiceminister Ryszard Bartosik, odpowiadając na pytanie, czy dostępne pieniądze zostaną wydane w okresie realizacji tego programu, zapewnił: -  Chcę poinformować, że jest możliwość rozdysponowywania tychże środków do roku 2025, w związku z czym nie ma obaw, te pieniądze zostaną wydane.

Czy więc PROW przyspieszy?

 

Jakie nabory w 2022 roku?

W końcu października opublikowano nowy harmonogram naborów. Jak z niego wynika, czeka nas kilka naborów dotyczących rozwoju gospodarstw.

I tak:

1.       od 1 stycznia 2022 r. ruszy nabór ciągły na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”;

2.       na maj 2022 r. i październik 2022 r. planowane są nabory na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”;

3.       w tym samym czasie potrwają nabory na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”;

4.       na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” nabór zaplanowano na listopad/grudzień 2022 r., zastrzegając, że nabór jest uzależniony od dostępności środków pozostałych po przeprowadzeniu poprzedniego naboru;

5.       marzec 2022 r. to czas naboru na „Premie dla młodych rolników”;

6.       w marcu też będzie nabór na „Modernizację gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt”, a na „obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie” nabór ma być w marcu i we wrześniu;

7.       „Restrukturyzacja małych gospodarstw” zaplanowana jest na marzec/kwiecień 2022 r. – nabór uzależniony od dostępności środków;

8.       „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” będą w listopadzie;

9.       „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” przewidziano na marzec 2022 r.

 

Harmonogram zawiera też zapowiedź naborów na „Ochronę ekosystemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi”:

„Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” będą dwa razy, maj/czerwiec 2022 r. i październik/listopad 2022 r., a „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” od 1 czerwca do 31 lipca 2022 r.

Na „Zarządzanie zasobami wodnymi” pierwsze nabory mogą zostać ogłoszone w drugim kwartale 2022 r., terminy naboru będą ogłaszane przez samorządy województw – podmioty wdrażające.

Szczegóły w załączniku.