Już dziś Sejm zajmuje się projektem obniżenia stawek VAT., który wczoraj został przesłany do Sejmu.

Co dokładnie zawiera projekt? Proponuje obniżenie stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. (w nawiasie skutek w postaci obniżenia dochodów budżetu państwa):

•            na żywność objętą obecnie stawką podatku VAT 5% – do stawki 0% (2,92 mld zł);

•            na paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG – ze stawki 23% do stawki 8% (3,11 mld zł);

•            na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) – ze stawki 8% do stawki 0% (około 0,52 mld zł; oszacowano w warunkach 2020 r.);

•            na gaz ziemny – do stawki 0% (2,09 mld zł);

•            na energię elektryczną i energię cieplną – do stawki 5% (2,30 mld zł i 0,67 mld zł).

Łącznie skutki dla budżetu państwa to strata 11,60 mld zł.

Niestety – to wszystko, co w uzasadnieniu podano o kosztach i skutkach finansowych projektu. Zupełnie nic nie przeczytamy tu o tym, kto i ile zyska na zmianach.

Podano tylko: „Przyspieszenie wzrostu cen energii, a co za tym idzie również cen żywności, najbardziej dotyka najuboższą część społeczeństwa, tj. emerytów, rencistów, najmniej zarabiających i bezrobotnych. Wzrost cen żywności wiąże się ze znacznymi kosztami ekonomicznymi oraz społecznymi dla ogółu społeczeństwa, jednak najbardziej odczuwalnymi dla osób najuboższych, które wydają – w stosunku do miesięcznych dochodów – najwięcej na żywność”. Nie wyliczono, ile spadną (lub o ile nie wzrosną) ceny żywności i kto i ile na tym zyska.

Omawiając obniżenie do 0% VAT dla towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej, które obecnie objęte są stawką w wysokości 8%, podano: „Mając na względzie obserwowany w ostatnich kilku miesiącach systematyczny i zdecydowany wzrost cen, mający bezpośrednie przełożenie na zjawisko inflacji, jak również wpływ, jaki na ceny żywności mogą mieć ceny środków wykorzystywanych do produkcji żywności (nawozów, środków ochrony roślin i innych towarów wspomagających produkcję rolną) uzasadnione jest obniżenie stawki VAT dla tego rodzaju towarów do 0%” – znów nie podano żadnych konkretnych wyliczeń spodziewanych skutków obniżki stawki VAT dla rolników.

Podobnie ze skutkami obniżki VAT na paliwa i energię.

Ponadto projekt zawiera nałożenie obowiązku zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż towarów spożywczych, paliw silnikowych oraz towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej, czytelnej informacji o obniżeniu stawek podatku VAT, odpowiednio, na towary dla których projektowaną ustawą wprowadza się do ustawy o VAT obniżkę stawek VAT. Czyżby projektodawcy uznali, że to gwarantuje skutki w postaci obniżki cen dla klientów?

Do projektu nie dołączono oceny skutków regulacji – elementu niezbędnego w projektach ustaw rządowych. Jako projekt poselski mógł on mieć ten brak.

 Projekt w załączniku.