Projekt ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przygotowany przez MRiRW, przewiduje od 2015 r. nowy rodzaj płatności bezpośrednich: płatności związane do zwierząt.

Płatności te mają przysługiwać do bydła domowego, owcy domowej i kozy domowej.

Płatności do bydła i krów już omówiliśmy.

Płatności związane do owcy domowej i kozy domowej będą przyznawane tym rolnikom, którzy posiadają samice danego gatunku.

Ich wiek 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie danej płatności, ma wynosić co najmniej 12 miesięcy.

Ponadto ubiegający się o te płatności musi posiadać zwierzęta w dniu złożenia wniosku i przez okres od 1 do 31 października w przypadku owiec i do 30 czerwca w przypadku kóz. Ma to potwierdzać wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Liczba zwierząt musi wynosić co najmniej 10 sztuk w przypadku owiec i 5 sztuk w przypadku kóz.

Do obliczania wieku zwierząt stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, z tym, że termin upływa z początkiem ostatniego dnia.