Co najmniej trzy osoby w komisji, dwa egzemplarze protokołu (jeden dla wojewody, drugi dla rolnika), zawierającego wskazane pozycje (w tym m.in. informacje o kosztach nieponiesionych z tytułu niezebrania plonów), z możliwością dołączenia dokumentacji fotograficznej i z załącznikami z wyliczeniem komisji dotyczącym prowadzonej produkcji i oszacowania szkód.

I zasada: „Szkody powstałe w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego należy szacować w skali całego gospodarstwa rolnego”.

Za podstawę określenia zakresu i wysokości szkód w produkcji rolnej przyjmuje się całość produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym, tj. zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej, niezależnie od tego, czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, czy wyłącznie w produkcji zwierzęcej – podano w wytycznych przygotowanych dla komisji w MRiRW.

Szkody powinny być - w zasadzie, są różnice w zależności od rodzaju szkód - oszacowane w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta faktu ich powstania.

W ciągu 30 dni od oszacowania komisja jest zobowiązana złożyć wojewodzie protokół szacowania, a protokół zbiorczy w ciągu 45 dni.

W załączniku całość wytycznych dla komisji szacujących szkody, nadesłanych przez MRiRW.