Dotychczasowe uregulowania dotyczące spółdzielczości są niespójne – uważają posłowie i próbują uregulować je na nowo.

Problem jest ważny dla około 9 tys. przedsiębiorstw spółdzielczych, które zrzeszają ponad 8 mln członków. Spółdzielnie mleczarskie kontrolują około 70 proc. rynku mleka w Polsce – sprawa jest zatem ważna rónież dla rolników.

- Wyszliśmy z założenia, że ze względów pragmatycznych poza ogólną ustawą spółdzielczą powinny znajdywać się nie tylko, jak jest obecnie, przepisy dotyczące banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, spółdzielni mieszkaniowych i spółdzielni socjalnych, ale również, inaczej niż jest obecnie, przepisy regulujące działalność spółdzielni produkcji rolnej, a więc przede wszystkim rolniczych spółdzielni produkcyjnych, i spółdzielni pracy – mówiła, prezentując ustawę proponowaną przez PO, poseł Lidia Staroń.

Projekt PSL uwzględnił specyfikę spółdzielni rolniczych. - Poza częścią ogólną projekt zawiera również regulacje dotyczące niektórych rodzajów spółdzielni, a mianowicie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych i innych spółdzielni zajmujących się działalnością rolniczą, spółdzielni pracy, spółdzielni rzemieślniczych oraz spółdzielni uczniowskich – mówił poseł Marek Gos.

Spółdzielnie rolnicze znalazły też miejsce w projekcie autorstwa Ruchu Palikota. - Do przepisów szczególnych należy zaliczyć przepisy o rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, zwłaszcza w zakresie wprowadzenia do ustawy rozszerzonej definicji rolniczej spółdzielni produkcyjnej jako wielorodzinnego gospodarstwa rolnego, wprowadzenia przepisów określających zasady przyjmowania do rolniczej spółdzielni produkcyjnej kandydatów na członków oraz prawa i obowiązki tych osób, stworzenia możliwości wprowadzenia do statutu rolniczych spółdzielni produkcyjnych zasad tzw. mnogiego głosowania na walnych zgromadzeniach, w zależności od wartości udziałów, wkładów pieniężnych i wkładów gruntowych wniesionych przez poszczególnych członków do spółdzielni, których wartość jest niejednokrotnie wyższa niż w innych rodzajach spółdzielni – prezentował koncepcję poseł Witold Klepacz. - Oddzielna grupa przepisów została poświęcona spółdzielniom kółek rolniczych, których członkami mogą być nie tylko kółka rolnicze, ale także osoby fizyczne.  Ważne dla tych spółdzielni, które oprócz głównej działalności będą prowadzić gospodarstwa rolne, jest dopuszczenie, jeżeli statut tak będzie stanowił, wnoszenia wkładów gruntowych i pieniężnych oraz w pewnych sytuacjach zatrudniania swoich członków na zasadach, jakie obowiązują w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.