Wydanie nowego rozporządzenia regulującego warunki dla zwierząt w schroniskach wymusiła ustawa o ochronie zwierząt. Nowe przepisy będą obowiązywały po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. Jak zapewnia ministerstwo, projekt rozporządzenia opiera się na propozycji przepisów przedstawionych przez pełnomocnika ministra rolnictwa i rozwoju wsi do spraw ochrony zwierząt.

Dotychczasowe uregulowanie okazuje się niewystarczające i nieprzestrzegane. W 2020 r. z 234 podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt Inspekcja Weterynaryjna skontrolowała 225. Nieprawidłowości stwierdzono w 28,4 proc. podmiotów, a w stosunku do 20 wszczęto postępowanie administracyjne lub karne.

Przedstawiony projekt zakłada m.in. uszczegółowienie wymagań w zakresie posiadanych przez schronisko pomieszczeń i miejsc, w których utrzymywane są psy i koty, przeznaczenia, minimalnych wielkości i odpowiedniego wyposażenia tych pomieszczeń i miejsc oraz zapewnienia odpowiednio wyszkolonej obsługi, która zapewni opiekę utrzymywanym w schronisku zwierzętom.

Określa np. minimalną powierzchnię dla psów w kojcu na 4 m kw. dla jednego psa, 2 m kw. to minimalna powierzchnia dodatkowa na każdego kolejnego psa w przypadku utrzymania w grupie.

Zgodnie z projektem, schronisko ma zatrudniać osobę, „która odpowiada za przestrzeganie przepisów w sprawie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk oraz przepisów o ochronie zwierząt, posiadającą wykształcenie w zawodzie technik weterynarii lub wykształcenie wyższe na kierunku weterynaria lub zootechnika, i co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy ze zwierzętami.”

Podmiot prowadzący schronisko ma zapewniać, że psy i koty przyjęte do schroniska nieposiadające oznakowania, zostaną oznakowanie transponderem nie później jak 7 dni od dnia przyjęcia psa lub kota do schroniska, o ile lekarz weterynarii nie zaleci inaczej.

Czytaj też:

Prawa zwierząt znów do nowelizacji

Projekt w załączniku.