Posłowie Fryderyk Kapinos, Teresa Pamuła, Jan Warzecha, Kazimierz Gołojuch, Tadeusz Chrzan i Beata Strzałka (PiS)  dziś w Sejmie zadali ministrowi rolnictwa pytanie w sprawie sposobów wspierania rodzinnych gospodarstw rolniczych w kontekście nowej perspektywy finansowej oraz planów promowania w Polsce i za granicą produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik zapewnił, że planowane jest wspieranie aktywnych małych i średnich gospodarstw, „które mają szansę na rozwój”, także w kontekście zmian w zainteresowaniach żywnościowych konsumentów.

W planach WPR przyjęto działania związane także z ich potrzebami.

Analizy wskazały, iż są potrzeby związane z dochodowością i wzmacnianiem tych gospodarstw. Zaproponowano mechanizmy realizujące te potrzeby.

Wsparcie inwestycyjne zrealizuje się przez „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększających konkurencyjność”. Ma to prowadzić do racjonalizacji technologii, unowocześnienia i innowacyjności, zmiany profilu i jakości produkcji, zwiększenie wartości dodanej. Możliwa będzie budowa lub modernizacja budynków do produkcji zwierzęcej, realizacja operacji w gospodarstwach ekologicznych. Inwestycje będą musiały prowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie.

Poza tym projekt „Planu strategicznego” przewiduje „Premię na rozwój małych gospodarstw” - ma pozwolić zwiększyć konkurencyjność przez powiązanie produkcji i sprzedaży, krótkie łańcuchy dostaw i zmianę profilu produkcji. Ta premia dedykowana ma prowadzić do wzrostu sprzedaży produktów z gospodarstwa.

W „Planie strategicznym” zaproponowano takie podejście, aby wsparcie dla gospodarstw zmierzało w kierunku gospodarki zielonej i cyfrowej. W programie Polski Ład zostaną przedstawione kolejne propozycje – zapowiedział wiceminister.

Dopytywany o wsparcie eksportu wiceminister zapewnił, że promowanie polskiej żywności to jeden z głównych celów ministerstwa. MRiRW i KOWR realizują politykę promocji, zmierzając do upowszechniania marki polskiej żywności, zwiększenia jej rozpoznawalności, a także zwiększania wartości eksportu – w tym do dywersyfikacji i poszukiwania nowych rynków zbytu.

Czytaj też:

Kto skorzysta z „Modernizacji”, a kto z „Restrukturyzacji” w nowej WPR?