Do znanych z dotychczasowego systemu WPR płatności związanych z produkcją zaproponowano w przedstawionym projekcie Planu Strategicznego WPR po 2022 roku wiele zmian.

Dotyczy to przewidywanych płatności rocznych do zwierząt i do upraw.

Przewidziano następujące płatności do hodowli:

Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do krów

Przyznawana jest do zwierząt kwalifikujących się do płatności, nie więcej jednak niż do 20 sztuk.

Jak zaznaczono, w przypadku województw, w których średnia wielkość gruntów rolnych jest wyższa od średniej krajowej, tj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, do płatności kwalifikują się rolnicy, którzy posiadają co najmniej 3 szt. kwalifikujących się zwierząt.

Obsada zwierząt (bydła, owiec i kóz) w gospodarstwie wynosi od 0,5 do 1,5 DJP/ha UR.

Wiek zwierząt ustalany na dzień 15 maja roku złożenia wniosku.

Zwierzęta zgłaszane do płatności powinny spełniać wymagania w zakresie identyfikacji i rejestracji najpóźniej od dnia złożenia wniosku.

Wymagany okres przetrzymywania: 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do młodego bydła

Przyznawana jest do zwierząt kwalifikujących się do płatności, nie więcej jednak niż do 20 sztuk. W przypadku województw, w których średnia wielkość gruntów rolnych jest wyższa od średniej krajowej, tj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, do płatności kwalifikują się rolnicy, którzy posiadają co najmniej 3 szt. kwalifikujących się zwierząt.

Obsada zwierząt (bydła, owiec i kóz) w gospodarstwie wynosi od 0,5 do 1,5 DJP/ha UR.

Wiek zwierząt ustalany na dzień 15 maja roku złożenia wniosku.

Zwierzęta zgłaszane do płatności powinny spełniać wymagania w zakresie identyfikacji i rejestracji najpóźniej od dnia złożenia wniosku.

Wymagany okres przetrzymywania: 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do owiec

Płatność jednolita w całym kraju. Wypłacana jest do wszystkich kwalifikujących się zwierząt w gospodarstwie (brak limitu).

Minimalne wymagania: rolnik posiada minimum 10 maciorek owczych w wieku co najmniej 12 miesięcy.

Wiek zwierząt ustalany na 15 maja roku złożenia wniosku.

Zwierzęta zgłaszane do płatności powinny spełniać wymagania w zakresie identyfikacji i rejestracji najpóźniej od dnia złożenia wniosku.

Wymagany okres przetrzymywania: od 15 marca do 15 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności.

Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do kóz

Płatność jednolita w całym kraju. Wypłacana jest do wszystkich kwalifikujących się zwierząt w gospodarstwie (brak limitu).

Minimalne wymagania: rolnik posiada minimum 5 samic kozy w wieku co najmniej 12 miesięcy.

Wiek zwierząt ustalany na dzień 15 maja roku złożenia wniosku.

Zwierzęta zgłaszane do płatności powinny spełniać wymagania w zakresie identyfikacji i rejestracji najpóźniej od dnia złożenia wniosku.

Wymagany okres przetrzymywania: 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

O wsparciu do do upraw czytaj:

Jakie wsparcie związane z produkcją roślin w nowej WPR?