Organizacje członkowskie oraz wspierające FBZPR przedstawiły opis, jaki wpływ na funkcjonowanie rynków rolnych ma epidemia koronawirusa. Komplet dokumentów, który stanowi szczegółowy opis sytuacji, trafił już do MRiRW.

- Niestety z uzyskanych informacji wynika, że sytuacja jest bardzo zła, a dla niektórych branż nawet tragiczna. Ograniczenia w poruszaniu się, zamknięte granice oraz kłopoty z transportem uderzyły z impetem w rolnictwo. Jako federacja skupiająca wszystkie branże rolnicze w kraju przekazaliśmy ministrowi rolnictwa listę najważniejszych postulatów do zrealizowania przez rząd oraz streszczenie sytuacji kryzysowych na większości rynków. Liczymy, że rolnicy i rolnictwo, zgodnie z zapowiedziami najwyższych władz, nie zostaną pozostawieni sami sobie. Stawką jest bezpieczeństwo żywnościowe kraju - powiedział Marian Sikora, przewodniczący FBZPR. Zwrócił też wagę na ogromne zagrożenie, jakie niesie ze sobą problem obowiązkowych kwarantann dla pracowników zakładów przetwórczych. W praktyce może to oznaczać zamykanie ubojni, mleczarni czy młynów, a to  grozi załamaniem sprzedaży. 

Problemem są też zamknięte restauracje oraz bary, które były istotnym odbiorcą wieprzowiny, wołowiny oraz drobiu. Do czasu zniesienia przez rząd ograniczeń ten kanał sprzedaży został całkowicie zlikwidowany – podaje federacja.

Sformułowano najważniejsze propozycje pomocy dla rolników:

1. odroczenie lub anulowanie uiszczania składek KRUS i ZUS,

2. przyspieszenie uregulowania płatności bezpośrednich za rok 2019,

3. przyspieszenie wypłat suszowych za rok 2019,

4. odroczenie spłat rat kredytów

5. zwiększenie wysokości pomocy de minimis na 2020 r

6. odroczenie płatności podatku rolnego i czynszu dzierżawnego,

7. skrócenie okresu zwrotu VAT przez Urzędy Skarbowe i czasowa rezygnacja z rozliczeń w systemie split payment w stosunku do rolników będących płatnikami podatku VAT,

8. wprowadzenie uproszczonych procedur zaciągania kredytów preferencyjnych,

9. wprowadzenia zmian do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie zasiłków chorobowych,

10. zwiększenie kontroli związanych z nieuczciwym obniżaniem cen na produkty rolne, a podnoszeniem cen żywności dla konsumentów,

11. uruchomienie zakupu na rezerwy państwowe towarów, których nie będzie można wyeksportować, 

12. wypracowanie procedur zapewniających pomoc rolnikowi w sytuacjach gdy z powodu kwarantanny nie może opiekować się zwierzętami gospodarskimi,

13. uelastycznienie prawa pracy w sytuacji obowiązkowych kwarantann pracowników.

Zostały one skierowane do ministerstwa. Postulaty poszczególnych związków zrzeszonych w Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych – w załączniku.