Jak poinformowała w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister rolnictwa Krystyna Gurbiel, na początku sierpnia kierownictwo resortu przyjmie projekt i skieruje do normalnego toku prac w ramach rządu oraz do konsultacji społecznych.

- Chciałabym przypomnieć, że ten projekt – to podejście czy pomysł – zakłada konsolidację Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a także części Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tym zakresie, w jakim odpowiada ona za nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności – powiedziała Krystyna Gurbiel. - Te cztery jednostki czy w istocie cztery sieci mają zostać skonsolidowane w jedną jednostkę, podległą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na te prace nie wpłynie niedawny pakiet legislacyjny, dotyczący zdrowia roślin i zwierząt, który został przedłożony przez KE do prac w ramach struktur Rady, gdyż jest on kompleksowym pakietem, mającym na celu weryfikację, uproszczenie i ujednolicenie ogółu przepisów w tym zakresie i prace nad nim potrwają kilka lat, a – jak podkreśliła wiceminister – nie zawiera „takich przepisów, które miałyby jakoś bezpośrednio rzutować na kształt organizacyjny projektowanej inspekcji, zajmującej się monitoringiem i kontrolą kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności oraz bezpieczeństwem roślin i zwierząt”.