Pierwszy projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem  „stworzenia w Polsce nowego jednolitego, zintegrowanego systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności na wszystkich etapach produkcji przez skonsolidowanie wszystkich procesów kontrolnych i monitorujących w całym łańcuchu żywnościowym oraz powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności podległej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.

Drugi zawiera przepisy wprowadzające.

Marszałek skierował oba projekty ustaw do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne.

Rząd przyjął projekty miesiąc temu.

Więcej: Rząd przyjął projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności

Wprowadzeniu zmian sprzeciwia się śląsko-dąbrowska "Solidarność”.

Więcej: Powstanie PIBŻ pogorszy bezpieczeństwo żywności i pozbawi pracy

Również lekarze weterynarii wystosowali po XI Krajowym Zjeździe Lekarzy Weterynarii, który odbył się 23-25.06.2017r. w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem, apel o odstąpienie od reformy systemu  bezpieczeństwa żywności. (w załączniku)