Jak informuje swoich członków Polski Związek Łowiecki, w dniu 25 stycznia br., Sejm RP przegłosował ustawę o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (tzw. ustawa deregulacyjna). Jedną ze zmian wprowadzoną ww. ustawą jest zmiana przepisów ustawy o broni i amunicji, polegającą na wykreśleniu obowiązku okresowych badań lekarskich dla myśliwych.

Zgodnie z obowiązującą drogą legislacyjną ustawą zajmie się teraz Senat RP. Następnie, w zależności od decyzji Senatu RP, ustawa trafi z powrotem do Sejmu lub do podpisania przez Prezydenta RP.

Próby wyrzucenia omawianego przepisu z porządku prawnego (wprowadzono go przy okazji nowelizacji ustawy łowieckiej), trwały pięć lat. Jak się szacuje, gdyby go pozostawiono, doprowadziłby do "wyeliminowania" 45 tysięcy członków Polskiego Związku Łowieckiego.

Polowań w obecności dzieci nie będzie

Co także warte zaznaczenia: mimo nacisków, jakie pojawiły się w trakcie prac nad ustawą deregulacyjną - utrzymano wprowadzony w 2018 r. w Prawie łowieckim (czyli wtedy gdy nakazano myśliwym obowiązkowe badania okresowe) zakaz udziału dzieci i młodzieży w polowaniach.