Stanowisko ministerstwa rolnictwa w sprawie upraw GMO na terenie Polski jest zgodne z przyjętym przez rząd 18 listopada 2008 r. „Ramowym stanowiskiem w sprawie GMO - zapewnia wiceminister. - Rząd polski deklaruje w nim negatywny stosunek do wprowadzania do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych oraz dążenie, by Polska uzyskała status „kraju wolnego od GMO". Zgodnie z powyższym stanowiskiem na forum Unii Europejskiej Polska konsekwentnie głosuje przeciwko wprowadzaniu do obrotu kolejnych produktów genetycznie zmodyfikowanych. Mając jednak na względzie obowiązki wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, rząd RP deklaruje przestrzeganie obowiązującego prawa wspólnotowego.

Wiceminister podkreślił, że ministerstwo rolnictwa dąży do zabezpieczenia interesu rolników, którzy stosują konwencjonalne i ekologiczne metody produkcji. Jednym z działań podjętych przez rząd w tym zakresie było przygotowanie projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, skierowanego do prac sejmowych w listopadzie 2009 r.