Różniące się od siebie, a mające charakter prawny określenie gospodarstwa rolnego można znaleźć miedzy innymi w kodeksie cywilnym, ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawie o podatku rolnym czy też ustawie o pomocy społecznej.

Jak podkreśla Jan Reichel, prezes Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej stosowanie wielości definicji działalności rolniczej wprowadza chaos w posługiwaniu się przepisami prawnymi dotyczącymi tych samych osób, ale znajdujących się w różnych sytuacjach prawnych. Natomiast rotacja kadry obsługującej rolników powoduje wielość błędów w podejmowaniu decyzji mających bezpośredni wpływ na sytuację bieżącą producentów rolnych i ich rodzin.

Według izby konieczne jest określenie jednoznacznej definicji gospodarstwa rolnego. Jak zaznaczają działacze izbowi z Warmii i Mazur powinna ona być powiązana przede wszystkim z powierzchnia oraz dochodowością i sposobem prowadzenia gospodarstwa.

Źródło: farmer.pl