- Pan senator Jerzy Chróścikowski ukończył studia w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim – mówił senator Józef Łyczak, prezentując na posiedzeniu Senatu kandydaturę Jerzego Chróścikowskiego. - Od 1981 r. angażuje się w działalność związkową NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W związku tym po 2007 r. pełnił bardzo odpowiedzialne funkcje, będąc przewodniczącym bądź wiceprzewodniczącym Rady Krajowej. Jeżeli chodzi o staż pracy w parlamencie, to pan senator Chróścikowski rozpoczyna właśnie szóstą kadencję w Senacie. W Senacie IV kadencji był członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, w VI kadencji przewodniczył Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz był członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, a w VII i VIII kadencji był przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wysoka Izbo, rolnictwo stało się i jest głównym działem gospodarki narodowej, stąd rola komisji rolnictwa jest szczególna. Dlatego przewodniczyć tej komisji może ktoś, kto posiada bardzo dużą, wręcz ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z rolnictwem, a taką osobą jest pan senator Jerzy Chróścikowski.

Za kandydaturą Jerzego Chóścikowskiego opowiedziało się 98 senatorów, nikt nie był przeciw.

Oto skład senackiej KRiRW:

Przemysław Błaszczyk

Ryszard Bober

Jacek Bogucki

Jerzy Chróścikowski - przewodniczący Komisji

Beniamin Godyla

Maciej Łuczak

Józef Łyczak

Antoni Mężydło

Zdzisław Pupa

Jacek Włosowicz