Plan finansowy po zmianach uwzględniał koszty w wysokości 86 058 tys. zł, wykonanie wyniosło 82 618 tys. zł, co stanowi 96 proc. planu po zmianach. Jak podaje ARiMR w informacji przedstawionej sejmowej KRiRW, powodem niewykonania planu było mniejsze niż zakładano zainteresowanie kredytami ze strony rolników.

Kredytów z częściową spłatą kapitału (linia MRcsk) nie uruchomiono w ogóle – brak było na nie zgody MRiRW.

Wykorzystanie 7 listopada limitu de minimis spowodowało wstrzymanie udzielania kredytów: na zakup użytków rolnych (linia Z) i na zakup środków do produkcji rolnej (linia KSP). Kredyty na zakup środków do produkcji rolnej udzielane były tylko od 31 października (kiedy to zostały uruchomione) do 7 listopada – udzielono ich 48 na kwotę 1,7 mln zł.

W 2018 r. banki udzieliły 2013 kredytów inwestycyjnych z dopłatą do oprocentowania i kredytów dedykowanych dla producentów rolnych, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych na łączną kwotę 532,5 mln zł.

Największą popularnością cieszyły się kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z)  oraz na inwestycje (linia RR). Kredyty na zakup użytków rolnych stanowią 73,5 proc. liczby kredytów i 54 proc. kwoty wszystkich zaciągniętych kredytów. Było ich 1445, z czego 8 na utworzenie, a pozostałe na powiększenie gospodarstwa rolnego. Rolnicy zakupili 11,9 tys. ha użytków, najwięcej w woj.: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim.

W 2018 r. udzielono też 520 kredytów (26,5 proc. wszystkich kredytów) na realizację inwestycji w łącznej kwocie 243,4 mln zł. (45 proc.). 91 proc. kredytów RR przeznaczono na rozwój istniejących gospodarstw rolnych, a 9 proc. (48 kredytów) na inwestycje do działów specjalnych produkcji rolnej.

Największe kwoty preferencyjnych kredytów inwestycyjnych przeznaczono w 2018 r. na:

- zakup gruntów rolnych – 287,6 mln zł (8,6 tys. ha)

- zakup, budowę i remont połączony z modernizacją budynków – 135,5 mln zł (250 tys. m kw.)

- zakup maszyn lub urządzeń – 39,5 mln zł (1,4 tys. szt.)

- zakup ciągników – 24,3 mln zł (137 szt.)

- szklarnie i tunele foliowe  - 13,6 mln zł (111 tys. m kw.)

- zakup kompletnych linii technologicznych  - 12,4 mln zł (34 szt.)

- zakup kombajnów – 6,6 mln zł (15 szt.).