I tak, w projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2021 r. proponuje się następujące maksymalne sumy ubezpieczenia:

1) 1 ha upraw rolnych wynoszą:

a) 15 377 zł – dla zbóż, 

b) 8 137 zł – dla kukurydzy,

c) 10 200 zł – dla rzepaku i rzepiku,

d) 54 682 zł – dla chmielu,

e) 33 058 zł – dla tytoniu,

f) 210 159 zł – dla warzyw gruntowych,

g) 107 200 zł – dla drzew i krzewów owocowych,

h) 42 245 zł – dla truskawek,

i) 43 500 zł – dla ziemniaków,

j) 10 098 zł – dla buraków cukrowych,

k) 12 639 zł – dla roślin strączkowych;

 

2) 1 sztuki zwierzęcia wynoszą:

a) 8 932 zł – dla bydła,

b) 11 160 zł – dla koni,

c) 705 zł – dla owiec,

d) 700 zł – dla kóz,

e) 1 791 zł – dla świń,

f) 53 zł – dla kur, perlic i przepiórek,

g) 65 zł – dla kaczek,

h) 250 zł – dla gęsi,

i) 145 zł – dla indyków,

j) 1 045 zł – dla strusi.

 

Z porównania ze stawkami za rok 2020 - mniejsze stawki zaproponowano w przypadku chmielu, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, bydła i koni. Poza tym - stawki te w większości są wyższe od zaproponowanych na rok bieżący.