Sporna sprawa ma miejsce w związku z art. 178a. Stanowi on, że kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jak informuje na łamach dziennika ekspert ruch lądowy (drogowy) odbywa się w takich miejscach, które są przeznaczone do ruchu publicznego. Takim miejscem nie jest pole, łąka czy prywatne podwórko. Jak wynika z wypowiedzi rolnik, co do zasady, nie może zostać ukarany na podstawie przepisów kodeksu karnego.

Istnieją jednak wyjątki. Zakaz jazdy w stanie nietrzeźwości obowiązuje np. na drogach gruntowych między wsiami czy drogach leśnych.