W piątek w Sejmie minister rolnictwa Jurgiel przedstawił informację z realizacji "Programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019" obejmujący okres od 18 listopada 2015 r. do 17 listopada 2016 r.

Jak wyjaśnił Jurgiel, program obejmuje: wspólną politykę rolną w ramach Unii Europejskiej i współpracę międzynarodową; poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. - Odrębne miejsce zajmują w programie: rozwój obszarów wiejskich, polityka społeczna, funkcjonowanie instytucji i administracji rolniczej, a ponadto edukacja i gospodarka ziemią oraz nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - mówił posłom Jurgiel.

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że na początku kadencji kierownictwo ministerstwa "podjęło pilne decyzje o wstrzymaniu sprzedaży ziemi państwowej, które były długo wyczekiwane przez rolników". - Już z końcem kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Wcześniejsze przepisy prawne nie były skuteczne wobec spekulacyjnego nabywania ziemi rolnej. Nowe rozwiązania ustawowe dotyczące obrotu ziemią doprowadziły do unormowania sytuacji, do zatrzymania galopady cen, a w efekcie do zwiększenia dostępności gruntów rolnych na potrzeby rolników - mówił Jurgiel, który fotel szefa resortu objął w listopadzie 2015 roku.

Jak wskazał, celem strategicznym polityki rolnej Prawa i Sprawiedliwości jest ochrona i rozwój rodzinnych gospodarstw rolnych. - Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za tym, aby w strukturze agrarnej Polski dominowały gospodarstwa rodzinne. Stanowią one dobry przykład wspólnoty: łączą elementy pracy, kapitału, wychowania, wzajemnej pomocy oraz przekazywania wartości religijnych i kultury polskiej. Konstytucja RP podkreśla ich fundamentalne znaczenie - tłumaczył. Jak dodał, wszystkie działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizują założenia Programu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości. - Ponieważ obietnice wyborcze są dla nas zobowiązaniem, stopniowo wprowadzamy je w życie - podkreślił.

Minister zaznaczył, że Polska żywność od lat zyskuje coraz większe uznanie na światowych rynkach, o czym świadczy rosnący eksport produktów rolno-spożywczych, który w roku 2015 wyniósł blisko 24 mld euro. Zdaniem ministra w tym roku wpływy z eksportu mają być jeszcze większe.

Minister przypomniał, że resort był inicjatorem dwóch specustaw rządowych mających za zadanie łagodzenie skutków ASF. Na początku września 2016 roku weszła w życie jedna z nich, która ułatwia zagospodarowanie zdrowego mięsa wieprzowego z obszaru występowania ASF (afrykański pomór świń). Natomiast druga ustawa zawiera rozwiązania usprawniające działania Inspekcji Weterynaryjnej.

Podkreślił, że dzięki jego interwencji oraz intensywnej pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy, którzy ucierpieli przez suszę, otrzymali na czas zaliczki, a przy tym środki finansowe przeznaczone na nie wzrosły z 1,4 mld zł do 2,68 mld zł. Jak dodał, wobec trudnej tegorocznej sytuacji na rynkach rolnych, zdecydował o przeprowadzeniu "wielkiej operacji finansowej", czyli przyspieszeniu wypłat zaliczek do wszystkich rodzajów płatności w wysokości 70 proc. całkowitej kwoty.

Z danych resortu wynika, że od l8 listopada 2015 r. do dnia 4 listopada 2016 r, Sejm uchwalił 14 ustaw z zakresu działalności ministerstwa, z czego sześć to projekty poselskie, w tym pięć ustaw implementujących prawo Unii Europejskiej. Z kolei Rada Ministrów przyjęła siedem projektów ustaw z zakresu działania ministerstwa. Obecnie w resorcie toczą się prace nad 10 projektami ustaw. Jak przekazał minister Jurgiel, resort przygotował projekty dotyczące m.in. Państwowej Agencji Bezpieczeństwa Żywności, Polskiej Akademii Spożywczej, platformy żywnościowej.

- Spełniając obietnicę wyborczą rząd pod koniec marca 2016 roku przyjął projekt ustawy o ubezpieczeniach roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich. Na mocy ustawy rząd przeznaczy ponad 917 mln zł na uzupełnienie składek w przyszłym roku. Tym sposobem ubezpieczenia rolnicze staną się tańsze, dostępniejsze i będą coraz bardziej powszechne. Około 65 proc. składki każdego ubezpieczenia pokryje budżet państwa - powiedział Jurgiel.

Jurgiel przypomniał też o planach likwidacji Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego, w celu - jak powiedział minister - zmniejszenia biurokracji. Ich zadania ma przejąć Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W trakcie wystąpień klubowych opozycja krytykowała głównie ustawę o wstrzymaniu sprzedaży państwowej ziemi oraz walkę z ASF - ich zdaniem niewystarczającą.