Pytanie jest o tyle zasadne, że jak pokazuje historia zawartych transakcji w czasie ostatnich 12 miesięcy – poprzez GRR sprzedano jedynie około 7 tys. ton zboża (pszenicy i żyta). Pytanie więc dodatkowe: czy z punktu czysto ekonomicznego, ten biznes w ogóle się TGE opłaca?

- TGE zrealizowała ten projekt inwestycyjnie w ramach zawartej z KOWR umowy, co amortyzuje w pewnym stopniu trudności ekonomiczne wynikające z faktu, że obroty GRR z perspektywy roku, nadzwyczajne rzeczywiście nie są. Inna sprawa, że zaczynając to całe przedsięwzięcie nie zakładaliśmy wystąpienia pandemii. Wszystkie działania, które były pierwotnie planowane dla tego projektu, w tym promocyjne i edukacyjne, siłą rzeczy opóźniły się, bądź zostały zawieszone. To m.in. spowodowało, że rynek nie zafunkcjonował tak, jak to było założone – mówił w czasie spotkania Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE S.A.

- Zweryfikowaliśmy nasze plany i założenia. Dajemy sobie rok, aby poobserwować, jak ten rynek będzie się rozwijał z uwzględnieniem jego sezonowości i związanej z tym sytuacji podażowo-popytowej. Dalej uważamy, że ten projekt (GRR - przyp. redakcji) - co do założonej, docelowej jego rentowności i efektywności biznesowej - ma takie same szanse wzrostu, jakie miał na początku – dodał.

- Liczymy, że (projekt GRR – przyp. redakcji) będzie rentowny i kontynuujemy prace. (…) Wierzymy, że potencjał tego rynku jest naprawdę olbrzymi, a to co nam przeszkodziło w ostatnim okresie to były czynniki zewnętrzne (pandemia) – przyznał Prezes TGE S.A.

- Pandemia pandemią, ale chciałem zaznaczyć, że notujemy rekordowe obroty w handlu zbożem. Do końca kwietnia br. wyeksportowano z Polski 8,5 mln t zbóż. Pandemia absolutnie nie przeszkadza w obrocie ziarnem na rynku. Może przyczyn w słabych obrotach na GRR trzeba szukać gdzie indziej? – pytał w czasie spotkania Dariusz Kutzias, Prezes firmy DAKU International Sp. z o.o., członek IZ-P.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że wolumen obrotów na GRR jest mały. Pracujemy nad zwiększeniem transakcji na rynku rzeczywistym. W miarę jak pandemia będzie wygaszać, będziemy intensyfikować nasze działania promocyjne i informacyjne, aby zachęcać uczestników do handlu poprzez GRR – stwierdził obecny na wideokonferencji Waldemar Sochaczewski, współpracujący z TGE ekspert do spraw rynku rolnego.

Jest to o tyle ważne, że planowane jest uruchomienie na giełdzie rynku terminowego. Bez odpowiedniej płynności na rynku spot nie można myśleć o kontraktach terminowych, bo to on stanowi bazę rozliczeń rynku terminowego.

- Pracując nad rozwojem rynku rzeczywistego, starając się żeby te obroty były maksymalne i płynność była najwyższa, rozpoczynamy prace nad rynkiem terminowym. Jesteśmy w fazie wyboru doradcy w tym zakresie. Perspektywa to rok, półtora, żeby taki rynek mógł zafunkcjonować i o takiej perspektywie na dzień dzisiejszy mówimy – poinformował Waldemar Sochaczewski.

- Wstępnie – jeszcze nad tym myślimy – chcemy stworzyć taki podstawowy instrument – kontrakt terminowy z możliwością rozliczenia towarowego choć niekoniecznie, poprzez odwrócenie: rozliczenie finansowe bądź towarowe w wyznaczonych magazynach autoryzowanych – przyznał.

Ta propozycja – zdaniem przedstawicieli TGE – ma być wartością, która przyciągnie uczestników polskiego zbożowego rynku na GRR.

Czy to wystarczy? Jeśli okaże się, że kupowanie kontraktów terminowych na GRR będzie tańsze niż na Matif, a transpozycja instrumentów versus ryzyko będzie szybsza, łatwiejsza i bardziej adekwatna – niewykluczone, że będzie to ta pożądana wartość dodana. Ale czas pokaże, czy tak się stanie.

Tymczasem, w obliczu pojawiających się w przestrzeni publicznej sugestii, że tak naprawdę to tylko obligo w handlu zbożem na GRR zwiększyłoby jego skalę obrotów, farmer.pl zadał w czasie spotkania „Gość Izby” pytanie: czy planowane jest wprowadzenie obliga w handlu zbożem na Giełdowym Rynku Rolnym?

- To nie jest pytanie do nas – przyznał Prezes TGE S.A. - To są decyzje administracji rządowej. Jeśli takie obligo miałoby być, to musi też być wcześniej rozstrzygnięte, kto by do tego obliga był zobowiązany, kto by to obligo rozliczał (w przypadku rynku energii jest to URE). My jako TGE takich planów nie mamy – stwierdził Prezes Zawistowski.

- Rolna polityka krajowa musi się wpisywać siłą rzeczy w zakres wspólnej polityki rolnej UE i instrumenty stosowane na rynku krajowym nie mogą i nie powinny wykraczać poza ramy WPR czy naruszać tych ram. W przepisach wspólnotowych nie odnajdujemy takich, które by dzisiaj umożliwiały wprowadzenie obligo, choć temat giełd się przewija. Bardziej liczymy na to, że będą to instrumenty promowane w obrocie europejskim, a czy mogą być jako obligo stosowane, to na dzień dzisiejszy takich przepisów które, by nas do tego upoważniały wprost nie obserwujemy w regulacjach wspólnotowych – dodał Waldemar Sochaczewski.