Polityka rolna Stanów Zjednoczonych Ameryki budzi we wszystkich częściach świata zarówno wielkie zainteresowanie, jak i ogromne kontrowersje. Stany Zjednoczone uważane za kolebkę gospodarki wolnorynkowej, od lat stosują bogate instrumentarium, pośredniego i bezpośredniego wsparcia rolnictwa – czytamy w słowie wstępnym do publikacji.

Farmer zaprasza do lektury książki „Amerykański Farm Bill 2008 i WPR Unii Europejskiej po 2013 r.” Jest to najnowsza pozycja wydawnicza Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, której redaktorem naukowym jest dr. Mirosław Drygas, obecnie wicedyrektor Instytutu, a w przeszłości wieloletni pracownik i szef Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Żeby wiedzieć do czego dążyć, w jakim kierunku zmierzać powinna nasza i unijna polityka dobrze jest zapoznać się amerykańską polityką rolną nazywaną Farm Bill – powiedział Mirosław Dygas.

Książka jest kontynuacją konferencji naukowej o takim samym tytule, która odbyła w październiku ub.r. w Warszawie. Konferencję zorganizował właśnie Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Ambasada USA w Warszawie.

Głównym celem naszej najnowszej publikacji jest upowszechnienie wiedzy o głównych założeniach i ewolucji prowadzonej obecnie w USA polityki rolnej, jak również zaprezentowanie stanowisk krajów członkowskich UE wobec polityki rolnej po 2013 r.

Farm Bill jest bardzo elastyczną polityką – zauważa Drygas. Amerykanie budżetują tę politykę na 5 lat a w ostatnim budżecie przewidzieli na wsparcie rolnictwa 309 mld USD, z czego ok. 10 proc. stanowią bezpośrednie wydatki na wsparcie rynkowe produkcji rolnej – dodaje.

Warto zauważyć, że trzy czwarte budżetu rolnego wydawane jest na bony żywnościowe – mówi Drygas - które są pośrednią dotacją rolnictwo, ale dzięki temu amerykański farmer ma pewność zbytu produktów.

Polityki rolne UE i USA zbliżają się do siebie a poza tym są ogromne oczekiwania w stosunku do nich.

Warto poznać amerykański Farm Bill. Dyskusja w Europie na temat WPR po 2013 r. nie co przycichła i niedługo, a jesteśmy po wyborach do Europarlamentu, na pewno eksploduje. Wiele stanowisk krajów UE było już prezentowanych, o czym nieraz informowaliśmy na łamach portalu farmer.pl.

Wiele krajów, w tym Dania i Holandia oczekują rozluźnienia finansowego wsparcia dla wsi, Brytyjczycy opowiadają się za wycofaniem dopłat. Walka o unijny budżet po roku 2013 jest przed nami.

Warto wiedzieć i zobaczyć jak wydają pieniądze na rolnictwo inni, dlatego zapraszam do lektury książki – konkluduje Drygas.

Książka jest do nabycia w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

źródło: farmer.pl