Właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączyć się do kanalizacji. Zwolni go z tego tylko posiadanie własnej przydomowej oczyszczalni. Kwestię tę rozstrzyga art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.).

Art. 5 ust. 7 tej ustawy stanowi, że w przypadku odmowy wójt może wydać nakaz wykonania. Bez znaczenia pozostaje wtedy sytuacja materialna i bytowa właściciela. Decyzja powinna być wykonana od razu, kiedy staje się ostateczna.