W styczniu minister rolnictwa wyda stosowane rozporządzenia do ustawy o nasiennictwie, które zakażą wysiewu i wysadzania odmian GMO.

Ustawa o nasiennictwie rozszerza kompetencje Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie sprawowania nadzoru nad stosowaniem materiału siewnego. Oznacza to poddanie kontroli upraw, które mogą pochodzić z zastosowania materiału siewnego genetycznie zmodyfikowanego i w konsekwencji sankcjom określonym w tej ustawie (łącznie z nakazem zniszczenia uprawy).

Ustawa została przyjęta przez Sejm RP 9 listopada br. a następnie przez Senat 30 listopada.

Zasadniczym celem ustawy o nasiennictwie jest regulacja spraw związanych z rejestracją odmian, wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym. Przepisy ustawy określają zasady postępowania dla jednego z najważniejszych, obok nawozów i środków ochrony roślin, środków do produkcji roślinnej jakim jest materiał siewny. Z tego powodu ustawa jest bardzo ważna dla hodowców odmian roślin, przedsiębiorców nasiennych oraz dla użytkowników materiału siewnego. Ustawa o nasiennictwie wdraża przepisy dyrektyw: 2008/90/WE regulującej kwestie związane z obrotem materiałem szkółkarskim roślin sadowniczych, 2009/145/WE regulującej kwestie związane z populacjami miejscowymi oraz tradycyjnymi odmianami warzyw i 2010/60/UE regulującej wprowadzanie do obrotu mieszanek roślin pastewnych dla ochrony środowiska. Terminy wdrożenia tych dyrektyw już upłynęły, co oznacza że wdrożenie prawa wspólnotowego w tym zakresie jest szczególnie ważne dla wszystkich zainteresowanych.