PRZEGLĄD PRASY: Dziś wchodzi w życie nowelizacji ustawy o produktu akcyzowym. Zmiany dotyczą m. in. wysokości akcyzy w przypadku niektórych benzyn silnikowych i biopaliw. Jest to ulga, która ma zrekompensować producentów biopaliw część kosztów produkcji – pisze Edyta Wereszczyńska.

Przedsiębiorcy muszą jednak poczekać na korzystne skutki tych zmian. Ich obowiązywanie zostało bowiem uzależnione od ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z przepisami wspólnotowymi. Decyzji nie ma, ponieważ strona polska nie dopełniła obowiązku złożenia odpowiedniego wniosku. Jak poinformowała jednak w sejmie wiceminister finansów, Jacek Dominik, jest szansa, aby przepisy dotyczące akcyzy na biopaliwa weszły w życie jeszcze w tym roku.

Nowelizacja ustawy wprowadza też inne zmiany, które przede wszystkim będą miały znaczący wpływ na sytuację rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek. Od dziś mogą oni spodziewać się znacznie wyższy kar. Dotyczy to zarówno tych, którzy je sprzedają lub zbywają w innej formie, jak i tych, którzy przekroczą dopuszczalny limit produkcji w ciągu roku. Dotychczasowe, określone kwotowo stawki w pierwszym wypadku zostaną powiększone o iloczyn ilości sprzedanych lub zbytych w innej formie paliw ciekłych i stawki podatku akcyzowego dla oleju napędowego. Natomiast w przypadku wytwarzania biopaliw w ilości przekraczającej limit kary wzrosną i iloczyn ilości biopaliw ciekłych wytworzonych ponad limit i stawki akcyzy dla oleju napędowego.

Źródło: Gazeta Prawna