Jak pisze "Rzeczpospolita", skarżący zarzucają brak konstytucyjności dwóm przepisom ustawy o ochronie przyrody: temu, który mówi o wymierzaniu kary za usunięcie drzewa bez zezwolenia i temu, który ustala wysokość tej kary jako trzykrotność opłaty za usunięcie drzewa. Wymierzone im kary są niesprawiedliwe i niewspółmierne do popełnionego czynu, gdyż uzyskaliby zgodę na wycięcie obumarłych drzew i nie ponieśliby dodatkowych opłat za wycięcie.

Z informacji uzyskanych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wynika, że resort ochrony środowiska planuje m.in. obniżyć stawki opłat za wycinkę, a tym samym zmniejszyć kary – informuje "Rzeczpospolita".