Załącznik do projektu rozporządzenia określa kategorie grupujące materiały paszowe, przeznaczone dla zwierząt domowych, charakteryzujące się tym samym źródłem pochodzenia. Kategorie materiałów paszowych, określone w załączniku do projektu rozporządzenia, mogą być zamieszczane na opakowaniu, etykiecie dołączanej do opakowania lub w dokumentach przewozowych, wprowadzanych do obrotu mieszanek paszowych przeznaczonych dla zwierząt domowych.

Wyodrębnione zostały cztery źródła pochodzenia materiałów paszowych (zwierzęce, roślinne, mineralne oraz mieszane), do których przyporządkowano odpowiednie materiały paszowe.

Zakres rozporządzenia nie różni się od dotychczasowej regulacji. (m)