Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się właśnie do Zarządu KRIR o podjęcie działań w kwestii planowanego wprowadzenia przez rząd dodatkowej opłaty pobieranej przy zakupie olejów w postaci zwrotnej kaucji.

Kaucja w wysokości od 4,50 do 10 złotych doliczana byłaby do każdego litra przy zakupie nowego oleju, a zwracana byłaby w punkcie sprzedaży, punkcie wymiany smarów lub w warsztacie – ale tylko w sytuacji, jeśli użytkownik w ścisłe określonym czasie od daty zakupu odda taką samą ilość zużytego oleju. Jeżeli ten czas minie kaucja przepada. - Spowoduje to de facto wzrost cen olejów w granicach od 10 do 30% - komentuje Ryszard Borys, wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Co więcej, opłata ta nie dotyczyłaby warsztatów i serwisów, a jedynie odbiorców indywidulanych (w tym również rolników), którzy będą samodzielnie wymieniać olej, a jest to, jak podkreśla samorząd rolniczy, normą w naszych gospodarstwach rolnych.

Jak wiadomo, olej w pracującym silniku się zużywa i że jego ilość musi być dość często uzupełniana. Ponadto, jak zaznacza dolnośląski samorząd rolniczy, nie można przewidzieć awarii np. w postaci pęknięć przewodów, co przy pompach o dużej wydajności może spowodować spory wyciek.

– W ciągniku rolniczym samego oleju silnikowego może być kilkanaście litrów, a przecież jest w nim jeszcze przekładnia skrzyni biegów i cały układ hydrauliczny, gdzie ilość używanych olejów mierzy się w dziesiątkach litrów. Niejednokrotnie bywa tak, ze przeglądy w ciągnikach rolniczych wiążą się z potrzebą wymiany olejów dwa i więcej razy rocznie. W takich przypadkach rolnicy nie będą mogli spełnić warunków koniecznych do zwrotu pobranej kaucji. Wówczas zastaw ten przepadnie bezzwrotnie i będzie to dodatkowy koszt w gospodarstwie rolnym, a koszty i bez tego są wysokie i stale rosną – podkreśla w piśmie do Zarządu KRIR Ryszard Borys.

Dlatego zdaniem DIR, wszystkie te aspekty należy uwzględnić w przepisach, nad którymi od lipca ubiegłego roku pracuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy z resortami finansów i klimatu.