Konferencja prasowa Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, oraz Virginijusa Sinkevičiusa, unijnego komisarza ds. środowiska, dotyczyła Zielonego Ładu i gospodarki o obiegu zamkniętym, inaczej gospodarki cyrkularnej.

Jednym z wątków podczas konferencji był system certyfikatów węglowych. Frans Timmermans pokreślił, że neutralność klimatyczna do 2050 roku i drastyczne cięcia emisji są w centrum zainteresowania KE. Jednocześnie dodał, że niemożliwe jest zredukowanie wszystkich emisji do zera. Wniosek Fransa Timmermansa i Virginijusa Sinkevičiusa proponuje wprowadzenie certyfikatów usuwania CO2 z atmosfery.

- Trzeba zatem usuwać CO2 poprzez technologie lub naturalne pochłaniacze. Certyfikaty węglowe potwierdzać będą, czy rzeczywiście usunięto tonę CO2 z atmosfery czy ten dwutlenek węgla jest odpowiednio przechowywany - mówił Frans Timmermans.

Wiceprzewodniczący KE pokreślił, że usuwanie dwutlenku węgla powinno stać się dodatkowym źródłem dochodu dla rolników, którzy chcą robić więcej dla bioróżnorodności, ale jest im trudno ze względów finansowych. Wsparciem finansowym oprócz rolników mogą być objęci także leśnicy i zarządcy terenu. Podstawowym warunkiem ma być usunięcie dwutlenku węgla w ujęciu długoterminowym i w sposób zrównoważony. Frans Timmermans dodał, że sekwestracja dwutlenku węgla ma być zgodna z innymi unijnymi celami, jak np. zachowanie bioróżnorodności.

Inicjatywa przewiduje wprowadzenie systemu certyfikacji usuwania CO2 z atmosfery obowiązującego na całą Unię Europejską z ujednoliconą metodologią, w pełni transparentnego.