Konsultacje prowadzone są w ramach uproszczenia WPR. Reforma WPR z 2013 r. zakłada przegląd zasad dotyczących obszarów ekologicznych po pierwszym roku funkcjonowania pod kątem obciążeń administracyjnych, uproszczenia, równych szans i aspektów potencjału produkcyjnego.

 „Zazielenienie” wprowadzone od początku 2015 r. związane z 30 procentami płatności bezpośrednich w ramach WPR, realizowane jest przez:  

 - dywersyfikację upraw,

- utrzymanie trwałych użytków zielonych,

- utrzymanie obszarów proekologicznych .