Czytelnicy niecierpliwią się:

- Miał być nabór wniosków na „Restrukturyzację małych gospodarstw” bez wymogu posiadania ubezpieczenia w KRUS – mówi czytelniczka. – Tymczasem w agencji mówią mi, że nic o tym nie wiedzą.

Więcej o planowanych zmianach:

Dziś rusza nabór na „Restrukturyzację małych gospodarstw” – jeszcze na starych zasadach

Nic nie zmieniło się w ogłoszonym przez MRiRW na początku roku harmonogramie naboru wniosków z PROW – nabór na poddziałanie <„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez ASF> zaplanowany jest na maj 2019 r. Informację o tym naborze opatrzono uwagą: „Z uwzględnieniem zmian PROW 2014-020 przekazanych KE w grudniu 2018 r.”

Wśród tych przekazanych zmian jest też zniesienie wymogu ubezpieczenia w KRUS.

Zmiana ta została uwzględniona w projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Jak wynika z informacji podawanej na stronie Rządowego Centrum Legislacji, rozporządzenie to nie zostało jeszcze podpisane. 11 kwietnia zostało zwolnione z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą – więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby minister je podpisał.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, nabór wniosków powinien rozpocząć się do końca drugiego kwartału roku kalendarzowego – zatem pierwszy dzień naboru powinien być przed końcem czerwca.

Nabór powinien być ogłoszony nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków. Jeśli więc nabór rozpocznie się w maju, powinien być ogłoszony lada dzień. Jeśli w czerwcu - trzeba go ogłosić do końca maja.

Pytamy w MRiRW o najnowsze plany w tym zakresie.

W załączniku ostatni projekt rozporządzenia, przyjęty po zwolnieniu przez Komisję Prawniczą.

Rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po opublikowaniu.