Jak 30 grudnia poinformowało MRiRW, pismem z dnia 9 grudnia 2016 r. Komisarz Hogan udzielił odpowiedzi na wniosek Polski w sprawie wsparcia uczestników rynku funkcjonujących na obszarze objętymi restrykcjami z tytułu ASF: „Komisarz zapewnił, iż jest w pełni świadomy, że należy dołożyć wszelkich starań, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się tej choroby oraz że zrekompensowanie rolnikom szkód ekonomicznych poniesionych przez nich na skutek wprowadzenia środków sanitarnych ma podstawowe znaczenie. Jednocześnie Komisarz poinformował, że polecił swoim służbom prace na poziomie eksperckim z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu dalszej analizy możliwości wdrożenia mechanizmów rekompensat dla producentów świń oraz z tytułu sanitarnego zakazu utrzymywania świń. Odrzucił natomiast możliwość wsparcia z tytułu obniżenia wartości mięsa. Ministerstwo jest w kontakcie ze służbami Komisji Europejskiej celem dalszego procedowania w powyższym obszarze.”

Wcześniej Ministerstwo Rolnictwa podało, że Komisja Europejska zatwierdziła zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczące rozwiązań na rzecz działań wspierających ograniczenie skutków wystąpienia przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Polski w typie operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” i w typie operacji  „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.

Więcej o tych zmianach: 

Pomoc po ASF zatwierdzona w PROW 2014-2020

Bioasekuracja z PROW do 100 tys. zł

Zmiany te mają być wprowadzone w życie w I połowie 2017 r.