Może to być np. uzbrojenie terenu, działania marketingowe. Nie ma natomiast wpływu liczba sprzedanych działek, wysokość osiągniętych przychodów.

Określenie charakteru transakcji ma znaczenie dla opodatkowania podatkiem VAT.

W projekcie nowelizacji ustawy o VAT zaproponowano ściślejsze określenie podatnika – nie będzie za niego uznawany ten, kto dokonuje okazjonalnych transakcji związanych z działalnością gospodarczą – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Jest to zgodne z wyrokami wydawanymi przez Trybunał Sprawiedliwości UE.