Pisze o nim „Dziennik Gazeta Prawna”. Wyrok potwierdza, że zwykłe czynności nie mogą być uważane za prowadzenie działalności gospodarczej i podlegać opodatkowaniu VAT. Ma to zastosowanie do sprzedaży wydzielonych z gruntu rolnego działek. „Trybunał uznał, że tym, co może przesądzić o uznaniu takich transakcji za prowadzenie działalności gospodarczej, jest podjęcie aktywnych działań w zakresie obrotu nieruchomościami – takich jak uzbrojenie terenu czy działania marketingowe” – pisze „DGP”.