W tym roku zmieniono delimitację obszarów ONW.

Nowe roczne stawki dopłat ONW na hektar wyliczono następująco:

ONW typ górski – 450 zł

Z ograniczeniami naturalnymi i typu specyficznego strefa I – 179 zł

Z ograniczeniami naturalnymi i typu specyficznego strefa II – 264 zł.

Więcej: Nowe obszary ONW stają się faktem

W 2019 roku dla gospodarstw, które na skutek zmian utracą status ONW typu nizinnego, czyli nie zostaną zakwalifikowane do ONW typu z ograniczeniami naturalnymi, przewidziano nową płatność przejściową – wyniesie maksymalnie 80 proc. średniej płatności ONW w PROW 2007-2013.

Zgodnie z przedstawionym projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020., w 2020 r. ta przejściowa płatność ma wynieść  równowartość 25 euro/ha.

Teraz okazuje się, że - jak podało MRiRW w materiałach dla sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Komisja zaproponowała mniej gwałtowną obniżkę płatności w przypadku obszarów przejściowych i rolnicy mieliby uzyskać „80 i 50 proc. obecnych stawek”.

Przypomnijmy, że Polska zabiega też o możliwość zróżnicowania stawek ONW w zależności od prowadzenia hodowli zwierząt trawożernych.

Więcej: Od stycznia wyższe ONW dla gospodarstw ze zwierzętami trawożernymi