Podczas środowego posiedzenia komisji Jan Szyszko (PiS) przekonywał, że zaproponowana przez jego klub podczas II czytania poprawka "zabezpiecza interpretacyjne możliwości" zmiany przepisów zakazujących prywatyzacji Lasów Państwowych. Posłowie PiS proponowali, aby w ustawie zasadniczej znalazł się przepis, który mówi, iż lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym.

- Lasy Państwowe są unikatem (...) pod względem organizacyjnym, zarządzania, funkcjonowania. To wzór dla Europy i świata i trzeba go za wszelką cenę bronić - mówił Szyszko.

Jego zdaniem proponowane w obecnym projekcie ustawy zmieniającej konstytucję przepisy nie gwarantują zakazu prywatyzacji lasów należących do państwa. W projekcie czytamy, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, lecz wyjątki od tej zasady uzasadnione celami publicznymi lub celami zrównoważonej gospodarki leśnej określa ustawa.

Zdaniem Szyszki taki zapis stwarza "możliwości interpretacyjne". - Ustawą można zrobić, co się chce - dodał.

Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister środowiska i Główny Konserwator Przyrody Piotr Otawski argumentował, że poprawka PiS uniemożliwi w przyszłości - czy to w kwestii obronności, czy bezpieczeństwa państwa, czy realizacji inwestycji celu publicznego - możliwości przejęcia gruntów leśnych. - To rozwiązanie jest trudno akceptowalne z punktu widzenia całości interesów państwa - zwracał uwagę.

Otawski dodawał, że w takim przypadku nie można byłoby też np. wyznaczać dróg czy autostrad, które bardzo często przechodzą przez leśne tereny, które są w posiadaniu państwa.

Jego zdaniem proponowane rozwiązanie umożlwiające odstępstwa od zakazu przekształceń własnościowych są - kompromisem wartym popierania.

Proponowana zmiana konstytucji zawiera ponadto zapisy mówiące, iż lasy stanowiące własność Skarbu Państwa podlegają szczególnej ochronie oraz że dostęp do nich mają wszyscy na równych zasadach.