Senacka komisja finansów, która obradowała w środę nad nowelą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jednogłośnie poparła wniosek o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Nowe przepisy były zapowiadane podczas prezentacji Polskiego Ładu w części skierowanej dla rolników. Rozwiązania te mają na celu zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych.

Nowela zakłada zwiększenie limitu oleju napędowego, od którego przysługuje zwrot akcyzy. Ustawa zwiększa limit paliwa ze 100 l do 110 l zużywanego na 1 ha upraw rolnych. Rośnie też limit zużycia oleju napędowego w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła (DJP) z 30 l do 40 l w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Wiceszef resortu rolnictwa Ryszard Bartosik informował w środę, że po zmianach zwrot części akcyzy zawarty w paliwie rolniczym będzie miał łączną wartość ok. 1,3 mld zł rocznie.

Wcześniej w trakcie prac nad nowelą w Sejmie przedstawiciele MRiRW zapewniali, że resort monitoruje sytuację i w razie potrzeby rząd zaproponuje kolejne podwyższenie limitu paliwa, od którego przysługuje zwrot akcyzy.