Komisja kontynuowała rozpatrzenie nowelizacji ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Podczas poprzednich posiedzeń senatorowie wysłuchali stanowisk i uwag strony społecznej. Piątkowe posiedzenie miało na celu rozpatrzenie poprawek.

Przewodniczący komisji Kazimierz Kleina (KO) przypomniał, że ustawa była także omawiana przez senacką komisję zdrowia. Jak mówił, złożono wówczas wnioski o odrzucenie ustawy w całości oraz przyjęcie jej bez poprawek.

W trakcie posiedzenia wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podsumował rozmowy z przedstawicielami strony społecznej, które odbyły się w ostatnim czasie w resorcie.

- Podczas spotkania padały propozycje ze strony społecznej istotnego obniżenia wysokości opłat oraz szereg propozycji o charakterze technicznym, szczególnie dotyczących przeniesienia punktu poboru opłaty. Niestety pomimo tego, że obydwie strony dużo czasu i zaangażowania w to włożyły na ten moment nie udało nam się wypracować wspólnego stanowiska - powiedział Cieszyński.

"Dzisiaj, jeśli chodzi o merytoryczne poprawki to nie ma tutaj pozytywnego stanowiska rządu" - dodał wiceszef MZ i zadeklarował jednocześnie poparcie zmian o charakterze legislacyjnym. Zaznaczył, że w następnym tygodniu planowane jest jeszcze jedno spotkanie ze stroną społeczną, na którym może zostać wypracowane wspólne stanowisko.

Kleina zaproponował, żeby komisja na piątkowym posiedzeniu przegłosowała wyłącznie poprawki biura legislacyjnego.

- Jeśli chodzi o poprawki o charakterze merytorycznym, to teraz najwyżej byśmy o nich porozmawiali, ale nie byłyby one przedmiotem głosowania. Natomiast mogłyby być one zgłoszone na posiedzeniu plenarnym - zaproponował Kleina.

Senatorowie opowiedzieli się za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami zaproponowanymi przez biuro legislacyjne. Zmiany są o charakterze redakcyjnym, doprecyzowującym niektóre przepisy.

Zgodnie z ustawą wprowadzenie opłat od napojów słodzonych i energetycznych ma część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml w przeliczeniu na litr napoju.

Dochody z opłaty od napojów słodzonych mają wpływać do NFZ i muszą być przeznaczone na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz na świadczenia opieki zdrowotnej związanej z utrzymaniem i poprawą stanu zdrowia świadczeniobiorców z chorobami rozwiniętymi na tle niewłaściwych wyborów i zachowań zdrowotnych, w szczególności z nadwagą i otyłością.

117 mln zł z opłaty rocznie będzie trafiać na rzecz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, czyli na finansowanie zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki pierwotnej. W pierwszym roku działania ustawy, która ma wejść w życie w kwietniu, kwota będzie proporcjonalnie mniejsza.

Ustawa wprowadza też opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml, czyli tzw. małpek. Opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Przykładowo oznacza to 1 zł od 100 ml małpki wódki 40 proc., 2 zł od 200 ml małpki wódki 40 proc. i 88 gr od 250 ml małpki wina 14 proc. Pieniądze z opłaty trafią w 50 proc. do gmin, a w 50 proc. do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.