Do znowelizowanej przez Sejm ustawy biuro legislacyjne zgłosiło kilkanaście poprawek o charakterze redakcyjno-doprecyzowującym. Strona rządowa zaakceptowała cztery z nich; zyskały one także poparcie senackiej komisji rolnictwa. Zgłoszono także jedną poprawkę legislacyjną polegającą na poprawieniu błędnie użytej nazwy Instytutu Weterynarii.

Ponadto senator Beniamin Godyla (klub KO) zgłosił siedem poprawek dotyczących kształcenia lekarzy weterynarii. Nie uzyskały one aprobaty MRiRW. Wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski tłumaczył, że resort nie miał możliwości wcześniejszego zapoznania się z tymi propozycjami, dlatego musi negatywnie zaopiniować ich wprowadzenie do ustawy.

Poprawki zostały poddane pod głosowanie i w całości zostały odrzucone przez komisję. Senator Godyla zgłosił je więc jako poprawki mniejszości; tym samym trafią one pod obrady na sesję plenarną Senatu.

Do rządowego projektu zostały także wniesione zmiany podczas prac w Sejmie. Większość z nich miała charakter legislacyjno-redakcyjny i doprecyzowujący. Wśród przyjętych poprawek były też merytoryczne m.in. o przepisach przejściowych oraz zabezpieczeniu przed fałszerstwem dyplomu specjalisty weterynarii i zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Ubój bydła na użytek własny: do 12. miesiąca życia

Ustawa określa zadania i kompetencje instytucji w związku z unijnymi przepisami w obszarze ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, a także żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym. Nowe przepisy umożliwią m.in. dokonywanie w Polsce uboju w gospodarstwie bydła do 12. miesiąca życia w ramach produkcji mięsa na użytek własny. Aktualnie można dokonać takiego uboju tylko do szóstego miesiąca życia - poinformował Kołakowski.

Elektroniczna książka leczenia zwierząt

Jak mówił, ustawa pozwala na stworzenie elektronicznej książki leczenia zwierząt, która zapewni dostępność dla kontroli urzędowych pełnej informacji dotyczącej stosowania produktów leczniczych u zwierząt, z których lub od których pozyskuje się żywność.

Przewóz produktów pochodzenia zwierzęcego

Projektowana ustawa ureguluje także kwestię dotyczącą przywozu niezharmonizowanych produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich. Minister rolnictwa będzie mógł określić w rozporządzeniu weterynaryjne wymagania przywozowe dla produktów pochodzenia zwierzęcego, jeżeli nie zostały one ustanowione w przepisach UE.

Wiceminister zaznaczył, że Sejm przyjął ustawę w kwietniu zdecydowaną większością głosów posłów (przy 11 głosach wstrzymujących się). Dodał, że ustawę poparły wszystkie kluby parlamentarne.