PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Komisje za przyjęciem z poprawkami projektu ustawy dot. zwalczania ASF

Komisje za przyjęciem z poprawkami projektu ustawy dot. zwalczania ASF
fot. Shutterstock

Posłowie zarekomendowali w środę przyjęcie wraz z poprawkami, w tym jedną merytoryczną, projektu ustawy dot. zwalczania ASF. Przepisy zakładają m.in zakaz blokowania polowań, odstrzał sanitarny dzikich zwierząt przez policjantów, strażaków, pograniczników i żołnierzy.W środę na posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy dot. zwalczania ASF.

Podczas obrad połączonych komisji wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński podkreślił, że twórcy projektu ustawy "afirmują na polskie potrzeby wszystkie skuteczne doświadczenia w walce z ASF". Zaznaczył, że do polskich potrzeb przystosowujemy wzorce czesko-belgijskie i niemiecko-francuskie. - Najważniejszym kierunkiem walki z ASF-em w obecnych warunkach w Europie i świecie jest redukcja populacji dzików - przekonywał.

Jak wskazał PAP Robert Telus (PiS) po zakończeniu prac komisji, posłowie przyjęli jedną poprawkę merytoryczną dot. powoływania Łowczego Krajowego. - Była to autopoprawka, wedle której łowczego powołuje tylko minister rolnictwa. W projekcie ustawy zapisano, że powołują go minister środowiska w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa - wyjaśnił Telus. Dodał, że opozycja złożyła kilkanaście poprawek, ale wszystkie zostały odrzucone. Dotyczyły m.in. - jak mówił - tłumików na broń. Opozycja zgłosiła poprawkę, aby nie można było ich używać.

Projekt ustawy dot. zwalczania ASF złożyli w Sejmie posłowe PiS. Jak podano w uzasadnieniu, bezpośrednim powodem podjęcia prac legislacyjnych jest potrzeba uszczegółowienia przepisów prawnych dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się takich chorób, szczególnie u zwierząt dzikich. Zdaniem wnioskodawców zmiany są konieczne, by usprawnić "proces redukcji populacji dzika na terytorium RP, z uwagi na kluczową rolę tych zwierząt jako rezerwuaru i wektora ASF".

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w szeregu ustaw. Zmiany w ustawie o broni i amunicji i ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym mają umożliwić wykorzystanie do odstrzału sanitarnego broni wyposażonej w tłumik huku (dźwięku). Ma to "ograniczyć ryzyko przepłaszania watah" i zmniejszyć uciążliwość odstrzału dla mieszkańców.

Proponowane zmiany w ustawie o zarządzaniu kryzysowym mają pozwolić na odstrzał sanitarny przez policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej lub funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierzy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania.

W przepisach Prawa łowieckiego przewiduje się m.in. wprowadzenie zakazu celowego utrudniania lub uniemożliwiania polowań osobom postronnym, co ma dać podstawę do interwencji Policji i Straży leśnej.

W tej samej ustawie wskazuje się także na odniesienie do odstrzału sanitarnego zwierząt nakazywanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Proponuje się, aby przy wykonywaniu odstrzału sanitarnego zastosowanie miały przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniach, a także, aby nakazany odstrzał sanitarny zwierząt odbywał się na podstawie indywidualnego upoważnienia, do którego wystawienia będzie zobowiązany odpowiednio zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, lub dyrektor parku narodowego albo regionalny dyrektor ochrony środowiska. W upoważnieniu ma być wskazany gatunek i liczba zwierząt do odstrzału oraz termin ważności.

Zmiany w Prawie łowieckim mają także wprowadzić "w sposób wyraźny" możliwość wnioskowania przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich o wsparcie Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, ochotniczej straży pożarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej. - Taka pomoc mogłaby polegać w szczególności na: zabezpieczeniu terenu, na którym odbywa się polowanie, przed nieuprawnionym wstępem osób trzecich, wsparciu działań mających na celu poszukiwanie padłych zwierząt, co do których zachodzi podejrzenie, że mogły być nosicielami chorób zakaźnych, czy kontroli przestrzegania przez osobę uprawnioną do wykonywania polowania, w tym osobę wykonującą odstrzał sanitarny, zasad bioasekuracji - napisano w uzasadnieniu.

Wnioskodawcy proponują także, by minister właściwy ds. środowiska określał w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady, tryb i kryteria oceny dzierżawców obwodów łowieckich, co ma na celu - jak napisano w uzasadnieniu - "zapewnienie merytoryczności oraz fachowości w doborze kryteriów, tak ważnych dla ukształtowania prawidłowego działania gospodarki łowieckiej w państwie".

W ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt proponuje się rozszerzenie katalogu nakazów, które powiatowy lekarz weterynarii może wydać w drodze rozporządzenia o możliwość nakazywania zarządcom dróg publicznych zamykania znajdujących się w pasach drogowych przejść dla zwierząt oraz budowy ogrodzeń lub zabezpieczeń technicznych. W tej samej ustawie posłowie PiS proponują, by nakazy wydawane w drodze aktów prawa miejscowego przez odpowiednio wojewodę lub powiatowego lekarza weterynarii dotyczące w szczególności odstrzału sanitarnego zwierząt, odłowu zwierząt łownych, poszukiwania padłych zwierząt czy też transportu zwierząt lub ich zwłok do określonych miejsc, a także wykonania ogrodzeń, zobowiązywały właścicieli lub posiadaczy gruntów, których dotyczą te nakazy, oraz osoby trzecie "do powstrzymania się od podejmowania czynności utrudniających lub uniemożliwiających ich realizację".

Proponuje się także, by wojewoda mógł wydać polecenie nadleśniczemu wykonania na określonym obszarze ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt, w szczególności dzików, z terenów leśnych. Proponuje się także wprowadzenie sankcji karnych (za utrudnianie lub udaremnianie wykonania odstrzału sanitarnego) oraz kar administracyjnych (dla zarządcy dróg publicznych, który - wbrew nakazowi powiatowego lekarza weterynarii lub wojewody - nie zamyka znajdujących się w pasach drogowych przejść dla zwierząt lub nie buduje ogrodzeń).

Proponowane zmiany w ustawie o lasach mają wprowadzić przepisy pozwalające na wykorzystanie funduszu leśnego do sfinansowania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych.

Zmiany w prawie budowlanym przewidują zwolnienie z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę budowy niecek dezynfekcyjnych w ramach dostosowywania gospodarstw do zasad bioasekuracji.

Projekt ustawy skierowano do dalszych prac w Sejmie.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (17)

 • rolnicy też przyczynili sie do rozwoju dziczej populacji 2019-12-20 05:44:59
  @ komitet odstrzelenia dzików,.. ja również ci odpowiem, idąc tropem twojego rozumowania, chodzenie bez czapek w zimie przyczynia się do zwiększenia przeziębień tym samym większego zapotrzebowania na lekarstwa.
 • Czy krowiarz i świniarz to nie rolnik 2019-12-19 16:05:29
  No tak, odwracanie kota ogonem, przecież krowiarz i świniarz to rolnicy.
 • Łowczy 2019-12-19 14:06:19
  łowczego Krajowego będzie powoływał minister środowiska, a nie minister rolnictwa. Coś mylicie, Hipolicie
  • Krzysztof 2019-12-19 16:15:48
   Ważne , kto będzie wysuwał kandydatów. Może NRŁ jak do tej pory ( również ustala wynagrodzenie) zgodnie ze Statutem PZŁ. Brak chłodni , aby realizować odstrzał sanitarny, mamy zakaz polowania od 01.12.
   • Łowczy 2019-12-20 22:03:58
    nikt nie będzie wysuwał kandydatów. Minister sam sobie wysunie. Statut PZŁ nie ma nic do tego. Zapis o trzech kandydatach z NRŁ był w ustawie i właśnie jest zmieniony. Bedzie to "Członek z ramienia wysunięty na czoło" jednoosobowo przez ministra. Taki ministerialny członek, nie musi być nawet członkiem PZŁ. Ale pensje będzie brał od PZŁ, ze składek mysliwych
   • Łowczy 2019-12-20 22:08:29
    poprawka. Członek ministra wysunięty na czoło PZŁ - MUSI - być członkiem PZŁ. Ustawa to określa. Jest to bowiem ustawowy członek organu PZŁ.
 • X 2019-12-19 13:05:39
  dziki martwe powinny być utylizowane na miejscu poprzez wykorzystanie mobilnych spalarni lub mini koparki ,dwu metrowe doły i wapno ,taniej i bezpiecznej bo poco magazynować w drogie chłodnie i wydawać na badanie na obecność ASF .
 • Rolnicy też się przyczynili do wzrostu dziczej populacji 2019-12-19 12:43:03
  Temat przyrostu dziczej populacji jest złożony i wielowątkowy Masowy wzrost sadzenia kukurydzy spowodował łatwy dostęp do wysokoenergetycznego żeru dla dzików, można zrozumieć że kukurydza umożliwia osiągnięcie lepszych zysków w stosunku do innych upraw, ale każdy kij ma dwa końce. Masowy przyrost populacji dzików jest też zasługą lekkich zim. O ile na lekkie zimy rolnicy nie mieli wpływu, to na lawinowy przyrost sadzenia kukurydzy rolnicy mieli wpływ, który w pewnym stopniu przyczynił się w krótkim okresie czasu do gwałtownego wzrostu dziczej populacji. ...................Jak można zaplanować przyrost dzików jeżeli przez ostatnie 100 lat locha rzucała młode na wiosnę a teraz 40kg loszka prowadzi już w listopadzie warchlaki, pasiaki.
  • Komitet Odstrzelenia Dzików 2019-12-19 13:15:59
   Idac tokiem twojego myślenia mozna powiedziec ze stolarnie produkujac meble przyczyniaja sie degradacji srodowiska przez wycinanie drzew zwiekszaja efekt cieplarniany a w miastach marnotrawiac zywnosc mieszkancy przyczyniaja sie do powiekszania sie populacji szczórow itd .....
  • FOX 2019-12-19 13:40:00
   To samo właśnie chciałem dopisać
   • FOX 2019-12-19 14:08:15
    Sprostowac chciałem swoje słowa. Zasugerowalem się początkiem wypowiedzi i jej koniec źle zrozumiałem. Jestem zdania że rolnik nie będąc winnym ciepłych zim nie może też być obywiniany że na swoim polu sieje kukurydzę. Bo wielkie obszary kukurydzy to w większości hodowcy bydła i miejscy rolnicy którym łatwo 20 lat w tym samym polu zasiac kuku. Wiosną tydzień pracy i A pole przyjeżdża dopiero kombajnem. Natomiast rolnik nie może być winny temu że dziki korzystają z wysokoenergetycznych upraw. Bo ciepłe zimy to : -nawet dwie ciąże u dzika -liczniejsze mioty -szybsze dojrzewanie młodych samic -łatwiejsze przejście przez zimę warchlaków -mniejszy %upadków zimą sztuk słabych i chorych. Tak jak ktoś tutaj już napisał, myśliwi za późno się zorientowali co jest grane
  • rolnik polski 2019-12-19 13:45:10
   myślenie dziecka z podstawówki, już w czasach PGR-ów siano sporo kukurydzy i dzików było jak na lekarstwo. Jeśli myśliwi zauważyli znaczący przyrost dzika to powinni zwiększyć odpowiednio plany a tego nie czynili. Zawsze oszczędzają lochy by hodowla się rozwijała, by każde wyjście na polowanie zakończyło się sukcesem, by dewizowcy byli zadowoleni i tłumnie zjeżdżali na polowania dewizowe. Chłopu zapłaci się grosze i biznes się kręci. Tak funkcjonuje dzisiejszy model łowiecki w oparciu na monopolu i bierutowskim podejściu do własności prywatnej. Kto interesuje się tym zagadnieniem to łatwo to spostrzeże. Model broniony przez kolejne kadencje rządzących czy z lewa czy z prawa, Cimoszewicz, Komorowski Szyszko i wielu innych zawsze obsadzali swoimi komisję od spraw lasów i łowiectwa.
  • Krzysztof 2019-12-19 16:18:27
   Warchla 30kg jest jeż prośny
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.81.89.248
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.