Agencja nie będzie już tak jak dotychczas podchodziła do „oczywistych pomyłek” we wnioskach. Jeżeli rolnik zapomniał przy ubieganiu się o pieniądze wpisać np. wielkości gospodarstwa lub też – jak to określił minister Sawicki – postawił przecinek nie w tym miejscu co potrzeba – to Agencja odrzucała takie wnioski. Ze względu na błędy formalne wniosek był odrzucany, teraz ARiMR sama poprawi taki błąd – powiedział Sawicki.

Pierwsze uproszczenie, na które wskazał minister, podczas spotkania z dziennikarzami, dotyczy zmiany planu finansowo – rzeczowego przez rolników w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych.

Często jest tak, że rozpatrywanie wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa miesiącami, rynek się zmienia, dlatego rolnicy muszą mieć możliwość zmiany planu finansowo – rzeczowego we wniosku, zanim zostanie zawarta umowa – powiedział Sawicki.

Wprowadzenie możliwości dokonania przez wnioskodawcę, pod warunkiem zachowania celu operacji, jednokrotnej zmiany zakresu rzeczowo – finansowego dotyczy wspomnianej Modernizacji gospodarstw rolnych.

Dotyczy to także działań:

Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej;

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej;

Odnowa i rozwój wsi;

Działania informacyjne i promocyjne;

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju;

Wdrażanie projektów współpracy;

Funkcjonowanie lokalnych grup działania.

Te, jak i inne uproszczenia zostają wprowadzone od kolejnych naborów wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W przypadku osób, które otrzymały gospodarstwo w drodze spadku i w ciągu 12 miesięcy przekazały je w dzierżawę udokumentowaną, to za moment rozpoczęcia działalności rolniczej uznawany będzie dzień rozwiązania umowy dzierżawy, a nie dzień nabycia gospodarstwa. Natomiast jeżeli ktoś odziedziczył gospodarstwo w drodze dziedziczenia to za datę rozpoczęcia działalności rolniczej uważa się datę nabycia gospodarstwa, czyli dzień w którym został otwarty spadek. Taki przepis sprawiał kłopoty tym młodym rolnikom, którzy chcieli ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom. Osoba, która chce złożyć wniosek ma na to 12 miesięcy od nabycia gospodarstwa. Jest to utrudnienie dla osób, które oddały gospodarstwo w dzierżawę, gdyż nie prowadziły działalności rolniczej. Okres nabycia będzie teraz określany datą uprawomocnienia się decyzji spadkowej, a nie w momencie jej rozpoczęcia.

Marek Sawicki poinformował także, że zostaje zniesiony obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do działań Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie oraz Odnowa i rozwój wsi.

źródło: farmer.pl