Wprowadzenie przez Rząd dodatkowej pomocy dla producentów chmielu, takiej jaką otrzymały inne sektory rolnictwa w ramach Tarczy Antykryzysowej albo wprowadzenie skupu interwencyjnego i wykupienie szyszek chmielowych od producentów rolnych z produkcji 2020 oraz 2021 r. – Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej na wniosek Rady Powiatowej powiatu opolskiego zaapelował właśnie o podjęcie pilnych działań mających na celu ustabilizowanie sytuacji na rynku chmielu, wywołanej sytuacją pandemiczną. Na terenie powiatu opolskiego w woj. lubelskim znajduje się prawie 40% produkcji krajowego chmielu.

Jak podkreśla Gustaw Jędrejek, Prezes LIR, producenci chmielu w obecnie trwającym kryzysie spowodowanym pandemią koronawirusa są bardzo zaniepokojeni spadkiem cen w skupach. - Obecna proponowana cena za kg szyszek chmielu wynosi od 9 do 16 zł. Natomiast w umowach wieloletnich zawieranych przez firmy skupowe proponowano rolnikom od 20 do 27 zł/kg. Pomimo kontraktacji, nie wszystkie firmy wywiązały się z umów. Zdarzają się nadużycia gdzie cena proponowana producentom chmielu za 1 kg jest dużo niższa niż ta zawarta w umowach kontraktacyjnych – wymienia prezes lubelskiego samorządu rolniczego.

Sytuację pogarsza fakt, że wielu producentom w tym roku wygasają wieloletnie umowy kontraktacyjne, a firmy skupujące nie są zainteresowane podpisywaniem umów na dalsze lata. - Rolnicy postawieni w takiej sytuacji nie mają możliwości występowania o wydanie certyfikatu na chmiel w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a tym samym sprzedaży produktów – zaznacza szef LIR.

Według niego, ceny proponowane na skupach w tym roku przez kontrahentów powodują trudną sytuację ekonomiczną rolników oraz bardzo duże rozchwianie tego rynku. Tymczasowa praca w tym sektorze rolnictwa jest bardzo specjalistyczna i wysokonakładowa, gdzie drożeje energia, koszty zatrudnienia pracowników sezonowych. Zdaniem Izby, spadek cen oraz problemy z zawieraniem wieloletnich umów kontraktacyjnych to skutek spadku zapotrzebowania na chmiel, który wywołany jest kryzysem gospodarczym spowodowanym pandemią COVID-19. Zamknięcie barów, restauracji, organizacji imprez masowych spowodowało znaczny spadek spożycia piwa, co przekłada się na zapotrzebowanie na granulat chmielowy.

To już kolejny apel LIR o pochylenie się nad sytuacją producentów chmielu w kraju. Czy tym razem przyniesie skutek?