* Od kilku lat, w ramach współpracy z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą, pomaga Pan rolnikom, mającym problemy w związku z prowadzeniem tuczu nakładczego. Co wynika z tych kontaktów?

- Należałoby przede wszystkim przestrzec rolników przed zawieraniem umów dotyczących tuczu nakładczego w sposób pochopny. Zdaję sobie sprawę z tego, że niekiedy ktoś znajduje się w takiej sytuacji, że nie jest w stanie finansować bieżącej produkcji i wtedy właśnie wchodzi ten partner z tuczem nakładczym. To najczęściej są ci rolnicy, którzy zainwestowali, popadli w zadłużenie w związku z inwestycjami, a muszą utrzymywać produkcję, żeby spłacać należności albo utrzymywać kierunek działania w związku z uzyskaniem różnych świadczeń z Unii Europejskiej – czy to na modernizację, czy inwestycje w chlewnie. Ci właśnie najczęściej stają się niefortunnymi kontrahentami, by nie powiedzieć ofiarami, firm oferujących tucz nakładczy.

 

* Wiem, że Kujawsko-Pomorska  Izba  Rolnicza chciała zebrać rolników, mających takie problemy. Każdy z artykułów ukazujących się w prasie lokalnej od kilku lat kończył się zachętą do nawiązania kontaktu z izbą.

- Zadaniem izb jest między innymi inspirowanie  powoływania różnych organizacji rolników i przy wsparciu izb taka organizacja - Stowarzyszenie Równy z Równym - została zarejestrowana, powoli rozwija swoją działalność. 

 

* Ale ciągle jesteśmy w punkcie wyjścia: trzeba przestrzegać rolników przed zawieraniem tego typu umów.

- Aby rozwiązać ten problem kompleksowo, potrzebna byłaby inicjatywa legislacyjna. Powinna być albo nowelizacja kodeksu cywilnego, można by odświeżyć zapomniane nieco przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy kontraktacji,  albo wprowadzić odrębną ustawę o warunkach prowadzenia  tuczu nakładczego, regulującą ten sposób prowadzenia produkcji.

 

* W jakim kierunku powinno pójść to uregulowanie?

- Przede wszystkim potrzebne są zasady – tak jak w ustawie o kredycie konsumenckim - które bankom stwarzają ramy do tego, jak można i należy zawierać umowy z konsumentem, czy w kodeksie cywilnym regulacje klauzul dotyczących ochrony praw konsumenta. Podobnie tutaj powinna być ustawa. Tej ustawy brak, ale wiem, że ministerstwo się tej sprawie przygląda i wydaje się, że powinno być coś takiego zaproponowane. To niełatwe. Z jednej strony jest tak, że nie można reglamentować swobody obrotu cywilno-prawnego, bo jesteśmy w Unii i zaraz się w tej Brukseli obrażą i zacznie się szum… Firmy zlecające tucz to często kapitał zagraniczny, sprawy bywają delikatne.

 

* Zaraz, zaraz, czy muszą się obrazić? W którym momencie należałoby zacząć taką regulację?

- Na różne rzeczy się obrażają. Jest konstytucyjna zasada swobody umów i zasada swobodnego przepływu kapitału. Mieliśmy niestety przykłady nadużywania tych zasad, kiedy  nie widziano na przykład nic złego w tych lichwiarskich umowach zawieranych u notariuszy za przepisaniem majątku, bo jest swoboda umów. To jest dosyć trudne do przeprowadzenia, ale możliwe. Rolnictwo to specyficzna dziedzina gospodarki, w której z natury rzeczy, przynajmniej w Europie, pewna ingerencja państwa w stosunki gospodarcze jest dopuszczalna i praktykowana.

 

* Mamy UOKiK - i na przykład wykaz klauzul niedozwolonych w umowach bankowych. Można byłoby i tutaj coś takiego zbudować.

- Właśnie. Można na podobnej zasadzie coś takiego wprowadzić w zakresie tuczu nakładczego i w ogóle innych form współpracy rolników z korporacjami. Trzeba pamiętać, że po jednej stronie występuje najczęściej korporacja, mająca ewidentną przewagę kapitałową i organizacyjno-prawną  nad rolnikiem - drugą stroną umowy.

 

* I to by było szybsze, niż wprowadzenie ustawy.

- Niestety jeżeli mamy określać dopuszczalne ramy stosunków umownych konieczne są przepisy rangi ustawowej, tego nie przeskoczymy. Tylko w drodze ustawy można określać ramy swobody umów. Na początek można byłoby np. wprowadzić obowiązek bieżącego rozliczenia umowy przed wprowadzeniem następnej transzy tuczu. Bo oni tak robią: tu masz stratę, to jeszcze ci wstawimy, jeszcze ci wstawimy – a potem nagle okazuje się, że jest 100 tysięcy do tyłu. Inna rzecz to wprowadzenie zakazu wykorzystywania weksli in blanco. Większość spraw dotyczących rozliczeń tuczu nakładczego  oparta jest na wekslach wystawionych przez rolników In blanco, które wierzyciele potem wypełniają, wpisując kwoty według swojego uznania. W sprawie z weksla sąd nie musi badać merytorycznych podstaw zasadności żądania zapłaty, sam weksel kreuje zobowiązanie w sposób abstrakcyjny.

 

* I problem robi się tak duży, że trzeba oddać gospodarstwo… Czy jest prawdą, że Pan doradza nie tylko izbom, ale i ministrowi Ardanowskiemu?

- Tak, nie jestem takim stałym doradcą politycznym, ale na zasadzie doraźnych umów zlecenia – tak. Doradca to brzmi dumnie, ale pewne rzeczy panu ministrowi staram się podsuwać.

 

* Rozumiem, że to, co mi Pan powiedział, mówi Pan też ministrowi? A jednak ministerstwo nie skłania się do ustawowego uregulowania tych spraw.

- Współpracuję z Departamentem Prawno-Legislacyjnym. Ministerstwo na pewno się skłania, bo problem zna. Przygotowanie projektu ustawy i przeprowadzenie jej  uchwalenia nie jest proste. Teraz trwają prace nad holdingiem spożywczym, ale sądzę, że jeszcze w tym roku coś z tego wyjdzie i jakaś inicjatywa ustawodawcza ze strony rządu pójdzie w tym kierunku.

 

* Podczas niedawnego posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zajmującej się tuczem nakładczym, mówiono, że nie są przygotowywane żadne zmiany prawne tego dotyczące.

- Oficjalna procedura legislacyjna pewnie jeszcze nie ruszyła.

 

* Czy możemy także czytelników Farmera, mających problemy z tuczem nakładczym, zachęcić tymczasem do kontaktu z Panem?

- Jako Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza udzielamy rolnikom niezbędnej pomocy prawnej. Zachęcam, aby przed podpisaniem umowy o tucz nakładczy skonsultować jej treść z prawnikiem. Pozwoli to uniknąć przyszłych kłopotów. Niestety często rolnicy zgłaszają się dopiero wtedy,  kiedy w następstwie niefortunnie podpisanych umów są obciążani wielotysięcznymi kwotami, a sądy wydały już nakazy zapłaty. Wtedy pomóc jest znacznie trudniej.

* Dziękuję za rozmowę.