KO złożyła poselski projekt ustawy o konopiach włóknistych. Chce wyodrębnienia nowej ustawy dotyczącej uprawy konopi włóknistych z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zniesienia obowiązku corocznej rejonizacji uprawy konopi włóknistych (pozostałyby zezwolenia na uprawę), nieznacznego podwyższenia dopuszczalnego poziomu substancji czynnej w uprawach (THC z 0,2 do 0,3%) oraz rozszerzenia katalogu dopuszczalnych zastosowań konopi włóknistych (mogłyby być np. zużywane we własnym gospodarstwie – dopuszczona miałaby być uprawa „w celu hodowli odmian konopi włóknistych, w celu wykorzystania w gospodarstwie rolnym lub na cele przemysłowe, w szczególności: energetyczne, włókiennicze, chemiczne, celulozowopapiernicze, spożywcze, kosmetyczne, farmaceutyczne, materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz, nasiennictwa, weterynaryjne, paszowe, materiałów kompozytowych, rekultywacji i remediacji gruntów, pszczelarskie, nawozowe, naturalnych środków ochrony roślin, oraz naukowo-badawcze”).

Czytaj też:

12 tys. zł z ha upraw konopi włóknistych

Natomiast dwie grupy posłów Lewicy tego samego dnia złożyły projekty zmian ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Pierwszy postuluje zmianę przepisów dotyczących kar za posiadanie przez osoby dorosłe niewielkich ilości marihuany i haszyszu na własne potrzeby - posiadanie to nie miałoby być karane (do 5 gramów) lub mogłoby być karane grzywną (od 5 do 10 gramów), nie byłoby też karane posiadanie 4 krzaków konopi innych niż włókniste na gospodarstwo domowe.

Druga grupa posłów Lewicy idzie dalej i chce – oprócz zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – zmiany w niektórych innych ustawach. Otóż uznała za potrzebne m.in. umożliwienie uprawy konopi innych niż włókniste na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa oraz nadzoru nad tymi uprawami; wprowadzenia do polskiego porządku prawnego pojęć "stan po spożyciu tetrahydrokannabinolu" i "stanu upojenia tetrahydrokannabinolem", analogicznych do stanu po użyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości; umożliwienia pacjentom przyjmującym produkty lecznicze sporządzone z konopi innych niż włókniste przetwarzania i przerabiania na własny użytek tych produktów leczniczych.

Podczas ostatnich obrad sejmowej podkomisji stałej do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie, odbytych 19 marca, zwracano uwagę na opóźnienie w kontrolach Finoli, co miało powodować podwyższenie THC. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rolnictwa zapewnili o dobrej współpracy, a jej wynik ma być przedstawiony podczas następnego posiedzenia podkomisji.

Czytaj też:

W tym tygodniu rozmowy Kukiz'15 ws. konopi