W  życie weszły przepisy rozporządzenia delegowanego KE nr 1371/2014  zmieniającego rozporządzenie 1031/2014i  ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. L Nr 366 z 20.12.2014, s. 20).

MRiRW w celu możliwie szybkiego wdrożenia ustanowionych na jego podstawie uregulowań, rozpoczęło prace nad przygotowaniem przepisów nowelizujących rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez ARR zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1468).

Projekt tych przepisów został skierowany do konsultacji publicznych w dniu 5 stycznia br. z prośbą o przedstawienie ewentualnych uwag w terminie do dnia 9 stycznia br.