Z wypowiedzi wiceministra Kazimierza Plocke przed sejmową Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że rząd traktuje umowy kontraktacyjne jako najważniejsze spośród zawieranych w łańcuchu żywnościowym: - Sprawa łańcucha żywnościowego jest ważna i kluczowa, można powiedzieć, w procesie produkcji żywności – także z punktu widzenia wspólnej polityki rolnej. Stąd też sprawy, które były podnoszone w ramach naszego zespołu, zostały tak naprawdę przeniesione na forum europejskie w ramach tzw. Forum Wysokiego Szczebla. Wcześniej mieliśmy do czynienia z Grupą Wysokiego Szczebla, natomiast na wniosek Komisji Europejskiej Grupa przekształciła się w Forum Wysokiego Szczebla. Na Forum są dyskutowane w tej chwili sprawy, które, po pierwsze, dotyczą praktyk zawierania umów w łańcuchu żywnościowym. Patrzę tutaj – według naszej interpretacji chodzi o umowy, przede wszystkim kontraktacyjne. Problem z umowami kontraktacyjnymi jest tylko jeden – wysokość cen. Rozwiązanie jest możliwe do uzyskania pod warunkiem prowadzenia negocjacji pomiędzy wytwórcami żywności a producentami żywności.

Według Plocke udało się na poziomie europejskim przygotować projekty, które będą z pewnością w przyszłości stosowane w naszych warunkach rynkowych. Jest to kwestia dotycząca standardowych umów kontraktacyjnych. Komisja Europejska zwraca  na to szczególną uwagę. Wreszcie chciałem zwrócić uwagę na to, że wszyscy uczestnicy rynku – producenci żywności, przetwórcy, sieci handlowe – muszą ze sobą współdziałać i współpracować. Potwierdzamy, że obecnie najsłabszym ogniwem w tym łańcuchu jest rolnik, wytwórca żywności, który tak naprawdę powinien być ogniwem najsilniejszym.