Projektowana zmiana ma na celu doprecyzowanie przepisów, aby jasno wynikało z nich, że wszystkie podmioty wdrażające (w tym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) muszą przedłożyć ministrowi deklarację gotowości wykonywania zadań instytucji zarządzającej, natomiast audyt systemu zarządzania i kontroli, który w innych podmiotach wdrażających przeprowadza agencja płatnicza (jako audyt zewnętrzny), w przypadku Agencji jest przeprowadzany przez jej komórkę audytu wewnętrznego. (m)