Tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, Dz. U. 2017 poz. 623).

Prawo pierwokupu to natomiast jedno z uprawnień, posiadanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na mocy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, mające być właśnie narzędziem do poprawy struktury obszarowej gospodarstw.

KOWR nie korzysta z niego często. Jak poinformował minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, odpowiadając na interpelację poselską, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w okresie od 1 września 2017 r. (tj. od momentu jego powstania) do 31 grudnia 2019 r.:

- złożył 91 oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni ponad 3,27 tys. ha,

- nie złożył żadnych oświadczeń o skorzystaniu z prawa nabycia nieruchomości rolnych,

- nie złożył żadnych oświadczeń o skorzystaniu z prawa nabycia nieruchomości rolnych na podstawie art. 3b ust. 1 ww. ustawy (tj. w przypadku zmiany wspólnika lub przystąpienia nowego wspólnika do spółki osobowej, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni co najmniej 5 ha).

To i tak duże przyspieszenie w korzystaniu z prawa pierwokupu przez KOWR -  rok temu o tej porze informowano o 40 oświadczeniach o skorzystaniu z prawa pierwokupu na 1378 ha.

Więcej: KOWR rzadko korzysta z prawa pierwokupu i nie wstrzymuje sprzedaży ziemi