KOWR nie wie, jakie śledztwa, dochodzenia i postępowania - w związku z obszarem nadzorowanym przez KOWR - toczą się obecnie.

Jak podano, „Odpowiedź na to pytanie wymagałaby zebrania informacji ze wszystkich komórek KOWR, Oddziałów Terenowych KOWR oraz przetworzenia tej informacji. KOWR nadzoruje wiele działań, w których prowadzone są postępowania przygotowawcze oraz karne.  Opracowanie kompletnej informacji w tym zakresie wymagałoby przeprowadzenia czasochłonnego procesu zbierania danych źródłowych od komórek, we właściwości których pozostają ww. postępowania, Oddziałów Terenowych KOWR, a następnie przeprowadzenia procesu analitycznego ich przetworzenia i ustrukturyzowania. W konsekwencji informacja w tym zakresie miałaby charakter informacji przetworzonej – w związku z tym, że KOWR nie prowadzi centralnej bazy takich spraw. Mając na uwadze, że uprawnienie do uzyskania informacji przetworzonej wymaga wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego, konieczne byłoby wykazanie przez wnioskodawcę takiego interesu, aby KOWR zainicjował proces przetwarzania informacji”.

W szczególności dopytywaliśmy o stan śledztw dotyczących Bielmleku i Eskimosa, ale i tu „KOWR nie ma wiedzy o śledztwach dotyczących spółki Eskimos S.A oraz SM Bielmlek”.

Więcej:

Spółdzielnia Mleczarska Bielmlek… prosi CBA o działanie

Tymczasem sam Bielmlek podaje informacje, że Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi postępowanie o sygnaturze sprawy RP I Ds.20.2019. Może trzeba ustalić, o co w nim chodzi i czy KOWR nie może pomóc?

Natomiast Eskimos od pół roku nie może uzyskać opinii biegłego rewidenta, dotyczącej sprawozdania finansowego za 2019 r. - trudność wynika "z rozliczenia programu skupu jabłek i związanej z nim spornej kwestii z KOWR dotyczącej należności i zobowiązań KOWR i Spółki jako stron rozliczenia” – kolejny raz przesuwając publikację jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r., tym razem na 16 marca 2021 r.

I tu też pewnie KOWR mógłby zadziałać…