Warunek wykazania braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolnika indywidualnego będzie mógł być spełniony w przypadku zamieszczenia nieodpłatnie w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez KOWR ogłoszenia zbywcy o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnej – zakłada nowelizacja.

Zbywca i nabywca zamieszczą w systemie teleinformatycznym ogłoszenia o - odpowiednio - zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnej i odpowiedzi na to ogłoszenie.

Można będzie złożyć w tym celu dokumenty w oddziale terenowym KOWR lub samodzielnie wprowadzić do systemu teleinformatycznego, odpowiednio, ogłoszenia albo odpowiedzi na ogłoszenie.

Przepis ten wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia nowelizacji – przez ten rok KOWR będzie mógł uruchomić system teleinformatyczny.

W okresie, w którym system ten nie będzie jeszcze funkcjonował, wykazanie, iż nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej rolnikom indywidualnym, będzie odbywało się na zasadach dotychczasowych, a zatem przy użyciu wszelkich dostępnych dowodów w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.