Niedawno pisaliśmy, jakie trudności pojawiają się przed osobami chcącymi skorzystać z możliwości przekazania długu wraz z gospodarstwem na rzecz KOWR.

Więcej: Czy KOWR może pomóc w jednorazowej spłacie zadłużenia, w zamian za przejęcie gospodarstwa?

Czy potwierdzają te trudności dane KOWR? A może pomoc jest jednak udzielana? Zapytaliśmy w KOWR, ilu rolników wystąpiło aktualnie o przejęcie długu przez KOWR pod warunkiem przeniesienia gospodarstwa rolnego lub jego części na rzecz Skarbu Państwa? Na jaką kwotę są to wnioski? Kiedy zostaną sfinalizowane te postępowania? Na jakim etapie są obecnie?

I odpowiedź potwierdza, że nikt nie skorzystał z dobrodziejstwa tej ustawy – i nieprędko skorzysta. Wnioski albo pozostawiono bez rozpatrzenia, albo wysłano do wnioskodawców pisma o ich uzupełnienie.

Do połowy maja złożono 37 wniosków na kwotę 124 527 393,1 zł. Najwięcej - 10 - w Olsztynie. Jest więc potrzeba udzielania pomocy zadłużonym, nawet w tej najbardziej trudnej dla rolników formie – tj. w postaci przejęcia długu i gospodarstwa.

Ustawa przewiduje, że umowa przejęcia długu jest zawierana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przejęcie tego długu. Sprawność udzielania pomocy i możliwość stosowania ustawy trudno przecenić, gdyż czas ma duże znaczenie dla zadłużonych. Wierzyciel i komornik nie poczekają na wyjaśnienie zawiłości interpretacyjnych ustawy.

Czas ten jest ważny także ze względu na  limity pomocy, przewidziane w ustawie.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi w 2019 r. – 329 100 tys. zł; w ubiegłym roku zaplanowano na ten cel 140 000 tys. zł – ten limit przepadł, gdyż opublikowano ustawę późno (przyjęta w Sejmie 9 listopada 2018 r, opublikowana 8 stycznia 2019 r.). W 2020 r., zgodnie z ustawą, na pomoc przewidzianą w ustawie można będzie przeznaczyć już tylko 129 600 tys. zł, a w kolejnych latach odpowiednio - 28 800 tys. zł, 2 700 tys. zł, 1 600 tys. zł, 600 tys. zł - i wreszcie w 2025 r. 0 zł.

Bardzo prawdopodobne więc, że przepadnie i tegoroczny limit pomocy, a kolejne są już znacznie mniejsze.

Całość wyjaśnień nadesłanych przez KOWR - w załączniku.